Hopp til innhold

Stortinget: Nei til akuttsykehus i Alta – ja til storfylke

Sakene har vært preget av omkamper og strid. Nå har Stortinget tatt sin endelige beslutning om regionreform og sykehusutredning i Vest-Finnmark.

Marianne Haukland og Bent Høie

Stortingsrepresentant fra Finnmark Marianne Haukland (H) har tidligere gitt løfte om å stemme for utredning, men natt til fredag fulgte hun helseminisiter Bent Høie (H) resten av partiet, og stemte nei.

Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Etter en lang dag i Stortinget torsdag, hvor en rekke representantforslag skulle debatteres og vedtas, ble den siste avstemningen gjennomført klokken 01.20.

Den gjaldt utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Tross at Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte for en utredning, som kunne gitt akuttsykehus til Alta, så var resultatet er klinkende klart nei.

– Det er verken faglig eller økonomisk grunnlag for å etablere flere sykehus i Finnmark. Sykehusene i Finnmark har allerede problemer med å rekruttere og beholde fagfolk, og jeg vil ikke gjøre noe som kan svekke fagmiljøene ytterligere, sa helseminister Bent Høie (H) i sitt innlegg.

Marianne Haukland, Sveinung Stensland, Vetle Wang Soleim

Det ble en svært lang dag for stortingsrepresentantene Marianne Haukland (H), Sveinung Stensland (H) og Vetle Wang Soleim (H).

Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Han fikk støtte fra partifelle og stortingsrepresentant, Marianne Haukland (H) fra Alta, som fryktet at en utredning ville sette det planlagte nærsykehuset i Alta på vent.

– Vi er imot å stoppe en sårt trengt utbygging i Alta og i Hammerfest. Vi trenger flere og bedre sykehustjenester, sa hun.

Ikke hensyn til pasienten

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp), også fra Alta, ønsket derimot utredning. Han mente det tas mer hensyn til etablerte strukturer og arbeidsplasser, enn til pasientene.

Han dro fram eksempelet der pasienter må bytte ambulanse på Skaidi, midt mellom Alta og Hammerfest:

– Når man på en parkeringsplass uten skjerming for vær og vind, blir løftet ut av en ambulanse og inn i den andre, er ikke hensynet til pasienten det som ligger til grunn.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant fra Finnmark Bengt Rune Strifeldt (Frp) talte for et nytt sykehus til Alta.

Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Til iFinnmark sier varaordfører i Alta, Anita Håkegård Pedersen, at hun er skuffet over Frp, som gikk til valg på dette.

– De har virkelig fått folk til å stemme på seg for å få akuttsykehus. Jeg er skuffet over at de ikke klarer å få mer ut av det, sier hun.

Nytt storfylke

Den andre saken som skapte stor spenning var forslaget om reversering av regionreformen. Rundt midnatt ble dette forslaget, som forventet, nedstemt.

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, er svært fornøyd:

– Jeg tror mange fylkespolitikere er glade for at omkampenes tid er forbi. Jeg ser fram til å bygge sterke fylker til glede for innbyggere og for næringsliv.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er svært fornøyd med utfallet av voteringen.

Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

At det har vært stor uenighet og diskusjoner mellom fylkespolitikerne i Finnmark og Troms, mener han er naturlig i spørsmål om både navn og lokalisering av fylkeshovedstaden.

– Jeg forventer at fylkespolitikerne i Troms og Finnmark nå finner løsninger – de må være rause mot hverandre. Jeg har gitt et klart råd om å ta hensyn til hele fylket – alt kan ikke ligge ett sted.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum synes på sin side det er uforståelig at regjeringspartiene med Venstre og KrF går inn for storfylket:

– Det virker som det har gått prestisje i saken. Man presser dette gjennom selv om ingen er begeistret for det.