Hopp til innhold

Nord-Norge kan ende opp med å dele på den billige strømmen i fremtiden

De historisk høye strømprisene sør i landet har satt i gang en diskusjon om nye og større kraftkabler mellom nord og sør. – Jeg ser ikke for meg at en prisforskjell som dette får lov til å fortsette, sier handelssjef i Ishavskraft.

Strømforbruk

Strømprisen er mer enn doblet på ett år, og bidrar til den største veksten i prisene i samfunnet siden 2016, ifølge SSB. I Nord-Norge er prisene normale, mens det lenger sør har blitt betraktelig dyrere.

Foto: Sissel Riibe, NVE

Rekordhøye prisforskjeller på strøm nord og sør i landet har skapt debatt. For mens mange i sør sparer på strømmen og kler seg med ull inne, har strømkundene i nord normale priser.

Dette reagerer Heidi Lunde Nordby i Oslo Høyre på.

– Hadde det vært omvendt, altså nærmest gratis strøm i Oslo, mens andre steder betalte blodpris, så hadde det vært på med bunaden og frem med faklene.

Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde, i Oslo Høyre, deltok nylig i debatt om de store prisforskjellene på strøm i Norge.

Hun ser positivt på at prisforskjellen kan føre til en oppgradering av strømnettet.

– Det er fint at dette fremskynder utbygging av kraftkabler som sikrer jevnere kraftforsyning.

– Det er jo kraftsamarbeidet Norge har med Sverige, Finland og Danmark som bidrar til både en mer robust og stabil kraftforsyning i Midt-Norge og Nord-Norge, påpeker Nordby Lunde.

strømnett med snø

Rekordstore forskjeller i strømprisen har skapt debatt og lagt et press på de norske politikerne. Det endte med et flertall på Stortinget denne uken for krisetiltak mot dyr strøm.

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Tror ikke forskjellene får fortsette

Strømleverandørene i nord er derimot litt mer nøktern når de snakker om konsekvensene av prisforskjellen.

– Å få nye overføringskabler mellom nord og sør er ikke noe som ligger i planene, understreker handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen og fortsetter:

– Men jeg ser ikke for meg at en sånn forskjell får lov til å fortsette i overskuelig fremtid.

Olsen ser for seg at Nord-Norge må dele på den billige strømmen i fremtiden.

– På ett eller annet tidspunkt kommer det nok overføringskapasitet som gjør at det blir utjevnet.

Tom Eirik Olsen er handelssjef i Ishavskraft

Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft, tror politisk press kan føre til en raskere utbygging av strømnettet.

Foto: Marie Louise Somby / Árvu

Han tror derimot at dette vil ta tid, og at våre naboer vil komme oss i forkjøpet med å løse problemet.

– Mest sannsynlig så kommer det fortest på plass i Sverige, fordi på svensk side er overskuddet så stort at det er ønskelig å få eksportert til Sør-Sverige. Da vil prisene også mellom Nord- og Sør-Norge utjevne seg.

For i nord er Norge forsynt med overskuddsstrøm fra Nord-Sverige. Det er på grunn av dette overskuddet at prisene i nord holdes nede.

– Man kan egentlig si at siden man har hatt så stor vilje til å få ny vindkraft i Nord- og Midt-Sverige, gjør det at også vi her i Nord-Norge får lave priser, og vi kan takke dem for det.

Tar mange år å bygge nye strømlinjer

Handelssjefen i Ishavskraft forteller at det er mye som skal til for at nye strømlinjer skal komme på plass i Norge. Blant annet må det være enighet med grunneiere på strekningen, i tillegg til hensyn til reindrift.

– Det er masse som skal på plass før man har en ny linje klar mellom nord og sør. Det tar typisk åtte til ti år, forklarer Olsen.

Likevel tror han at de høye prisene kan fremskynde prosessen og legge mer press på politikerne.

– Det er første året noensinne at vi har sånne forskjeller. Vi ser jo allerede nå at regjeringen lover endringer.

Likevel er han skeptisk til å ta store beslutninger basert på de siste månedene med høye strømregninger.

– Nord-Norge har ikke en unormal pris, den er helt normal. Men Sør-Norge har en unormal pris som skyldes høye gass- og kullpriser.

– Vil trolig være en prisforskjell i flere år

– Våre analyser viser at det trolig vil være billigere strøm nord i landet enn i sør årene som kommer, men forskjellen kommer til å være langt mindre enn det vi ser nå.

Det sier Håkon Smith-Isaksen Holdhus, kommunikasjonsrådgiver i Statnett.

Han påpeker at kapasiteten for å overføre kraft sørover ikke er stor nok. Dermed er det ikke mulig å sende «billigere kraft» til områdene med høy pris.

– I dagens situasjon skulle en gjerne ønske at dette var mulig, men det er altså ikke en situasjon som vil vare over tid.

Portrettbolde

En prisforskjell mellom nord og sør her i landet vil vi kunne se i flere år framover, men derimot ikke i like stor grad som nå. Det sier Håkon Smith-Isaksen Holdhus, kommunikasjonsrådgiver i Statnett.

Foto: Statnett

– Nettutbygging finansieres av oss alle over nettleia, derfor må investeringer være samfunnsmessig rasjonelle, sier Smith-Isaksen Holdhus.

Likevel gir forskjellene behov for å vurdere tiltak.

– Er det vedvarende store prisforskjeller mellom to områder i Norge kan det gi grunnlag for å vurdere større overføringskapasitet mellom områdene.