Strømmen til denne butikken koster 2,3 millioner mer i sør enn i nord

Ekstreme strømpriser gir Nord-Norge et konkurransefortrinn i nyetableringer, og prisene omtales som Europas mest konkurransedyktige.

Coop Nordland. Coop Obs City Nord, Bodø.

Coop Obs er gjerne store butikker med store mengder kjøleanlegg, ventilasjon og lys. Følgelig er de også storforbrukere av strøm, men heldigvis for dem binder de strømprisene for lang tid av gangen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nå er strømprisen er 12–13 ganger dyrere i Sør-Norge enn i Nord-Norge.

Det gir ikke bare store utslag på strømregninga til mannen i gata.

Prisen har også mye å si for bedriftene. Aldri før har det vært så mange bedrifter som har ønsket seg nordover, ifølge utviklingsselskapet BRUS.

Coop: – Glade for at vi har sikret strømprisen

La oss ta et eksempel på hvorfor: Coop Obs/Obs Bygg på City Nord i Bodø har et årlig strømforbruk på 1,85 millioner kilowattimer.

Dersom dagens strømpris i Nord-Norge var gjeldende for et helt år, ville kostnadene ha vært 351.500 kroner i utgifter for strømbruken alene på ett år.

Med dagens prisnivå på østlandet, ville samme forbruk ha kostet over 2,6 millioner kroner.

– Det er klart at vi merker selvfølgelig når det er variasjoner i strømprisene. Det har betydning for lønnsomheta, sier Administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen.

Administrerende direktør i Coop Nordland SA, Lars Arve Jakobsen

Administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Butikkene i Norge bruker mye strøm på alt fra kjøledisker, oppvarming og nedkjøling på sommeren.

– Jeg håper på vegne av de sørpå at dette fortest mulig normaliserer seg, sier Jakobsen til NRK.

Han ser ikke bort fra at det kan få dramatiske konsekvenser for bransjen hvis prisene vedvarer. Både på å kunne drive og ha ansatte i jobb.

Coop Norge har i likhet med flere andre store virksomheter kjøpt strøm på forskudd.

Det er økonomidirektør Vemund Kongsnes i Coop Øst SA ekstra glad for, når spotprisen i dag ligger på langt over én krone per kilowattime.

Coop Øst sitt samlede årsforbruk på strøm er omtrent 66 millioner kilowattimer, altså betydelig mer enn for en gjennomsnittlig husholdning.

– I dag har vi en samlet kostnad på omtrent 50 millioner kroner inkludert nettleie og avgifter. Skulle vi betalt med dagens strømpriser ville vi ha betalt mer enn det dobbelte. I dag er vi glade for at vi har sikret strømprisen, sier han til NRK.

– Må jeg virkelig sette på maskinen?

Mens sørlendinger, østlendinger og vestlendinger river seg i håret over høye strømpriser, har nordlendingene færre bekymringer.

 Jonas Karlsbakk

Jonas Karlsberg i Bodø mener strømprisene presser folk sørpå til å bli mer bevisst på forbruket sitt.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Man skulle kanskje slått av lyset litt oftere enn man gjør, men i det store og hele gjør man vel litt som før, sier Jonas Karlsbakk fra Bodø.

For ham har ikke strømprisene hatt noen direkte innvirkning på bruksmønsteret.

Det har det for Anita Roald, som bare er i Bodø på visitt. Hun bor egentlig midt i Oslo.

– Det gjør jo at man tenker igjennom ting som «må jeg virkelig sette på denne maskinen?». Det tror jeg er sunt, sier hun.

Anita Roald

Anita Roald i Bodø mener vi fremover må leve med at det er store forskjeller mellom nord og sør. 

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Prisen for strøm til husholdningsartikler er veldig ulike nord og sør i landet vårt nå.

Et årlig forbruk av panelovn i Oslo koster med dagens strømpriser 3132 kr.

I Tromsø koster det 416 kroner å bruke den samme panelovnen i et år.

Hva det å bruke husholdningsartikkel med dagens strømpris?

I Oslo (pr. år)

I Tromsø (pr. år)

Kjøleskap

229 kr

30 kr

Vaskemaskin

336 kr

45 kr

Panelovn

3132 kr

416 kr

Oppvaskmaskin

329 kr

44 kr

Fryser

386 kr

51 kr

Hva koster det å bruke husholdningsartikler i hjemmet om strømprisene er like høye et helt år.

Mest konkurransedyktige strømpriser

Ifølge Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har Nord-Norge nå Europas mest konkurransedyktige strømpriser for etableringer.

– Vi har tidenes antall henvendelser for nyetableringer i vår region, det er fordi vi har Europas laveste strømpriser i vår region, sier administrerende direktør Einar Remi Holmen.

Holmen forteller at de aldri før har hatt flere henvendelser fra aktører som ønsker å etablere seg.

– Det er søkt om etablering av 3000 megawatt i kraftnettet vårt. Det tilsvarer 1,65 millioner husstanders normale årlige strømforbruk.

Det er særlig grønne industrietableringer som ser at det er attraktivt å etablere seg i nord.

Det kan de ifølge Holmen spare flere hundretalls millioner på, med dagens priser.

Verksdirektør i smelteverket Elkem Salten, Ove Sørdahl, sier at strømprisen på sikt er avgjørende for smelteverk som dem, og syns utviklingen er positiv.

Verksdirektør ved Elkem Salten, Ove Sørdahl

Verksdirektør ved Elkem Salten, Ove Sørdahl.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Likevel er han ikke så sikker på at nordnorske bedrifter vil forbli uberørt i strømsituasjonen.

– På lang sikt vil økte kraftpriser også slå inn over Nordland. Det vil også påvirke industrien.

Han peker på at det er avgjørende å sikre et bærekraftig kraftsystem i både Norge og Europa.

– Hvis vi havner i en verre posisjon enn det andre har i andre deler av verden vil industrien bli lagt ned.