Investorer skyr Nord-Norges «framtidsnæring»

Mineralnæringen omtales som den viktigste næringen i Finnmark i årene som kommer. Men akkurat nå er investeringsviljen i nye leiteprosjekter på et bunnivå.

Gruvedrift på Svalbard

Gruvedrift, som her på Svalbard, er sett på som en fremtidsnæring i Finnmark. Men nå skygger investorene banen.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Nylig besluttet gruveselskapet Store Norske å legge ned sitt datterselskap Store Norske Gull.

Datterselskapet har drevet med gulleiting i Finnmark og Troms, og på Svalbard. Men på grunn av økonomiske utfordringer med kulldriften på Svalbard valgte Store Norske å legge ut gullselskapet for salg.

Ingen kjøpere

Men selv om selskapet er godt i gang med leiteprosjekter i attraktive områder, ville ingen kjøpe det. Derfor valgte Store Norske å avvikle det.

– Det er lave metallpriser for tiden og det er en del andre vanskeligheter med å få satt i gang prosjekter. Derfor er investeringsviljen i denne typen virksomhet ikke spesielt god for tiden, sier Morten Often, som har vært daglig leder i selskapet som nå er under avvikling.

Selskapet har i flere år leitet mineraler i noen av de mest lovende og attraktive områdene i Finnmark. Men selv gode utsikter for drivverdige forekomster av gull og kobber fristet ingen til å overta selskapet.

Lav investeringsvilje

Morten Often

Daglig leder Morten Often i Store Norske Gull gir opp skattejakten i Finnmark.

Foto: Mika Saijets

Ifølge bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri er ikke Store Norske Gull et enestående tilfelle. De får en rekke tilbakemeldinger om lunken interesse for å investere i mineralbransjen.

Lave metallpriser over tid trekkes frem som hovedforklaringen. Men de mener også motstanden mot gruveprosjekter, særlig i Finnmark, har betydning.

– Man trenger forutsigbarhet i prosessene frem mot å åpne nye gruver. Derfor må investorene se at enkeltprosjekter lykkes. Og det er veldig lenge siden et gruveprosjekt har kommet i gang i Norge. Tvert imot er det flere som ikke har lyktes, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Lokal motstand

I Finnmark har blant annet det svenske gruveselskapet Arctic Gold møtt sterk lokal motstand mot sine planer om å gjenåpne gull- og kobbergruva i Biedjovaggi. I tillegg mangler fortsatt Nussir en utslippstillatelse før de kan gå i gang med sitt prosjekt i Kvalsund.

Store Norske Gull AS har hugged ned skog i Ráitevárri

I dette området i Ráitevárri har Store Norske Gull leitet etter mineraler.

Foto: Mika Saijets, NRK / NRK

Både den forrige og nåværende regjeringen har pekt ut mineralnæringen, som et viktig satsingsområde i årene som kommer. Økonomiprofessor Erik S. Reinert har vært blant dem som har vært skeptisk til dette.

Han mener det man nå ser viser at det er svært usikkert hvor langsiktige effektene av en mineralsatsing vil være.

– Mineralforekomstene i Norge er marginale, og derfor er det bare når prisene er på sitt historisk høyeste nivå disse prosjektene er lønnsomme. Jeg har følelsen av at man tenkte at når oljen tar slutt skal metallene ta over rollen oljen hadde. Det er mildest talt et Soria Moria-slott i horisonten. Det er ren ønsketenkning, sier Reinert.

Fortsatt optimist

Selv om Store Norske Gull nå avvikles, er ikke Morten Often enig i Reinerts dystre spådommer for mineralbransjen.

Etter at flere gruveaktører har mislyktes i Finnmark, tror Often det er helt avgjørende at Nussirs prosjekt i Kvalsund blir en suksess.

– Om markedet ser at dette faktisk lar seg gjøre på en god måte, åpner det seg helt andre muligheter, sier han.