Hopp til innhold

Stenger Norges siste kullgruve på Svalbard

Styret i Store Norske har satt sluttdato for det norske kulleventyret. LO-lederen på Svalbard er kritisk til at over 50 årsverk forsvinner, men selskapet vil heller satse på nye arbeidsplasser innen fornybar energi.

Gruve 7 på Svalbard

SLUTTDATO SATT: Norsk kullproduksjon på Svalbard legges ned når Gruve 7 ved Longyearbyen stenges i september 2023.

Foto: LINE YLVISÅKER

25. september 2023 legges Norges siste kullgruve ned. Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas mener det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å drifte Gruve 7 ved Longyearbyen.

– Vi har tatt en beslutning om å avslutte gruvedrifta når energiverket i Longyearbyen ikke lenger trenger kull, sier Ertsaas.

Det er Longyearbyen lokalstyre som har sagt opp avtalen med gruveselskapet fordi energiverket skal fyres med diesel. Dermed faller grunnlaget for kulldriften bort.

Jan Morten Ertsaas

Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas.

– Etter at energiverket har fått det de trenger, selger vi overskuddskull til Europa. Det er med på å gjøre det mindre dyrt, men med normale kullpriser koster det mellom 40 og 60 millioner kroner i året å drive gruva, sier Store Norske-direktøren.

– Det er negativ kontantstrøm.

– Helt forferdelig

Ifølge selskapet vil det ikke være økonomisk forsvarlig å kun produsere kull for kunder i Europa.

Men nedstengningen fører til at rundt 55 årsverk forsvinner. Det får sikkerhetsinspektør i gruva, Svein Jonny Albrigtsen, til å reagere.

– Jeg syns det er forferdelig. Vi har klargjort kull for syv års drift til, sier Albrigtsen, som også er leder av Svalbard Arbeiderparti og LO-Svalbard.

– Jeg vil jobbe politisk for å fortsette med gruvedrifta. Det er jo snakk om mange arbeidsplasser. Vi har også fått signaler fra Ap og Sp, som sitter i forhandlinger, om å bevare arbeidsplasser i Gruve 7.

Svein Jonny Albrigtsen på Svalbard

Svein Jonny Albrigtsen har lenge kjempet for å beholde gruvejobbene på Svalbard.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Ifølge Albrigtsen vil det være bra for byen å fortsette med kulldriften, men selskapet vil heller satse på en fornybar energifremtid.

Det betyr at selskapet vil fortsette å ha en sentral rolle i Longyearbyen også i framtida.

Trenger omstillingsmidler

– Vi vil drive med bolig, næringseiendom og logistikk samtidig som vi har en stor ambisjon om å fortsatt være energiselskap, men da ved å omstille fossile energianlegg på Svalbard og i Arktis, sier Jan Morten Ertsaas.

Han mener fremtiden ligger i fornybare løsninger hvor både kullforbruket og dieselbruket fases ut til fordel for smarte, lokalproduserte energiløsninger.

– Men det haster å få på plass midler til denne omstillingen.

Med det mener han nye bevilgninger som også kan erstatte diesel som nå skal brukes som overgangsløsning.

Gruve 7 i Adventdalen

Mer enn 50 årsverk forsvinner som en følge av at Gruve 7 legges ned.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Øker produksjon mot slutten

At det norske kullgruveeventyret har fått en sluttdato, er ikke uventet. Arbeidet med å erstatte fossile energikilder med fornybar energi har pågått i lang tid. Og i 2017 vedtok Stortinget å stenge gruvene i Svea og Lunckefjell på grunn av lave kullpriser.

Nå er kullprisene imidlertid historisk høye slik at de øker den årlige produksjonen fra rundt 90.000 tonn til over 125.000.

Det er likevel ikke nok for å holde liv i Gruve 7, som fortsatt er avhengig av statlige midler for å dekke driftsunderskuddet.

– Det har vært en krevende beslutning å ta. Ikke nødvendigvis fordi jeg syns 55 årsverk i Longyearbyen er mye, men fordi det påvirker enkeltpersoner, sier Jan Morten Ertsaas.

– Men også for selskapets del. Vi avvikler jo over 100-års gruvehistorie.