Hopp til innhold

Riksadvokaten omgjør henleggelse av dødsulykke i Steigentunnelen

Riksadvokaten har opphevet henleggelsen av dødsulykken i Steigentunnelen, hvor to personer var siktet.

Bildet viser en rød traktor og en personbilen som var involvert i trafikkulykken i Steigentunnelen i Steigen den 15.juni 2022. Bildene er tatt av politiet etter at kjøretøyene var fjernet fra ulykkesstedet.

Fire passasjerer omkom da en personbil kolliderte i hengeren på en traktor midt inne i Steigentunnellen våren 2022.

Foto: Nordland politidistrikt

I Steigentunnelen i Nordland gikk det sommeren 2022 fryktelig galt.

En personbil og en traktor kolliderte og fire tsjekkiske statsborgere omkom.

Ulykken var den verste på norske veier på fire år.

Etter å ha etterforsket saken, besluttet statsadvokaten i Nordland å henlegge saken.

Bakgrunnen var at man mente at det ikke fantes tilstrekkelig bevis for å fastslå at noen av de to personene som ble siktet hadde opptrådt uaktsomt, og forårsaket ulykken.

Les også Fire døde i tunnelulykke – nå er saken henlagt

Bildet viser en rød traktor og en personbilen som var involvert i trafikkulykken i Steigentunnelen i Steigen den 15.juni 2022. Bildene er tatt av politiet etter at kjøretøyene var fjernet fra ulykkesstedet.

Men henleggelsen ble klaget inn til Riksadvokaten av de fornærmedes bistandsadvokat.

Nå har Riksadvokaten omgjort henleggelsen. Det opplyser politiet i Nordland i en pressemelding.

Riksadvokaten har nå gjennomgått saken, og har besluttet at føreren av traktoren har overtrådt Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd jf. paragraf 3, da han ikke sørget for at traktoren hadde tilstrekkelig lys og refleks. For dette blir føreren av traktoren ilagt en bot på 5000 kr.

Les også Uforsvarlige kjøreforhold i tunnel da fire personer omkom trafikkulykke i 2022

Steigentunnelen

Det var 15. mai at en personbil med fem tsjekkiske fisketurister skulle hjem fra et opphold i Straumfjorden i Steigen.

De skulle kjøre til Bodø for å fly hjem til Tsjekkia.

I den åtte kilometer lange Steigentunnelen kjørte personbilen inn i en traktor. Fire personer omkom, mens den siste ble hardt skadd.

Riksadvokaten peker på at til tross for at traktorføreren bøtelegges for manglede lys og refleksbruk så er han enig med politiet og statsadvokatens vurdering i at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom manglende lys og refleks på tilhengeren, og dødsulykken som inntraff.

Bøteleggingen av traktoren konstaterer derfor ikke skyld i ulykken, skriver Riksadvokaten.

Det er flere sammenfallende årsaker til at ulykken fant sted, uten at straffansvaret kan plasseres hos den enkelte sjåfør.