Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Endelig løsning for de livsfarlige «gruvesjaktveiene» i nord

Statens vegvesen skal bygge ny E6 Fauske-Mørsvikbotn.