Spionsiktede Frode Berg får egen 1. mai-parole

Støttegruppa for spionsiktede Frode Berg stiller med egen parole til 1. mai-toget i Kirkenes. – Uproblematisk, mener LO-topp.

Frode Berg grensestolpe

Bildet av Frode Berg er synlig på disse grensestolpene, et kunstprosjekt av Morten Traavik, som ble satt opp under årets Barents Spektakel i Kirkenes.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Etter en henvendelse fra støttegruppa til Frode Berg, åpnet vi for at de kunne markeres i toget. Selv om støttegruppa deltar med egen parole, betyr ikke det at verken LO i Sør-Varanger eller 1. maikomiteen har tatt standpunkt til selve saken, sier Henning Bråten, leder av 1. maikomiteen i Kirkenes.

Berg innrømmer e-tjenesteoppdrag

I arbeidersamfunnet Sør-Varanger, som ble bygget opp rundt malmgruvene i Bjørnevatn for drøyt 100 år siden, er 1. mai en høytidsdag. Arbeidernes dag samler ofte flere hundre mennesker der.

Årets hovedparole vil være til støtte for Finnmark som eget fylke, men støttegruppas «Hent Frode hjem – støtt folk-til-folk-samarbeidet» vil utvilsomt vekke oppsikt:

Tar ikke stilling til skyld

Henning Bråten

Henning Bråten, leder av 1. maikomiteen i Kirkenes.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bråten mener det er uproblematisk med egen Berg-parole i 1. mai-toget.

– Vi har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Vi ønsker at støttegruppa får anledning til å markere seg. Så må vi heller ikke glemme at det i 1. mai-tog er tradisjon for at man gir plass til meninger man kanskje er uenige i. Uten sammenligning kan jeg nevne at Blitz går i 1. mai-tog i Oslo, og i Kirkenes har Natur og ungdom deltatt.

– Det er jo relativt uvanlig at en nordmann som sitter fengslet siktet for spionasje i Russland, blir gjenstand for støtteerklæringer i et norsk 1. mai-tog?

– Det er ikke ofte det sitter nordmenn fengslet i Russland for spionasje. Likevel er det viktig at stemmen blir hørt og at man viser solidaritet med folk-til-folk-samarbeidet og familien hans, sier han og fortsetter;

– Lokalt er det mange som lurer på hvordan man skal klare å opprettholde samarbeidet med Russland over grensa. Det er mange folk i Kirkenes som fortsatt skal leve med Russland som nabo, sier Bråten.

Berg også tema i kirka

Prest Torbjørn Brox Webber i støttegruppa for Frode Berg skal selv holde en gudstjeneste for fred og samarbeid tirsdag kveld.

Torbjørn Brox Webber

Prest Torbjørn Brox Webber i støttegruppa for Frode Berg holder egen «Berg-gudstjeneste» tirsdag kveld.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Her deltar også Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap). Berg har de siste årene vært aktiv i en rekke organisasjoner og foreninger i Kirkenes – som Pikene på broen og Røde Kors Finnmark.

– Gudstjenesten vil ha fred, rettferdighet og fortsatt folk-til-folk-samarbeid som tema. Dette griper inn i noen av de viktigste utfordringene som både mennesker i Sør-Varanger og ellers i landet har, sier Webber.

Presten synes det er vanskelig å si om saken samler Kirkenes-samfunnet eller gjør folk usikre på hva de skal mene.

– Derfor er det desto viktigere at vi klarer å adressere motstanden mot det som har skjedd riktig. Og det er mot norske myndigheter som har brukt alt fra næringslivsaktører og andre sivilsamfunnsmennesker i ulike etterretningsoppdrag. Det synes jeg er veldig kritikkverdig, sier Webber.