Snøhvit kan bli fast reserveløsning for Finnmark

Skal kunne forsyne nettet i regionen med elektrisitet.

Hammerfest- Melkøya

Melkøya ligger noen kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass Liquified Natural Gas (LNG).

Foto: Allan Klo

Det er Petro.no som i dag melder at alt ligger an til at Statnett får permanent tillatelse til å rekvirere energianlegget ved Hammerfest LNG som backup når de trenger strømforsyninger.

Nettstedet skriver at det tidligere har blitt gitt tillatelser til dette, men at Statnett har måttet søke miljødirektoratet hver gang.

Statoil har stilt seg positive til å bidra med slike strømforsyninger.

Oljeselskapet har kun tillatelse til energiproduksjon for Melkøya og aktuelle felt, mens Statnett som systemansvarlig i det norske kraftsystemet har myndighet til å pålegge kraftprodusenter å benytte all tilgjengelig produksjonskapasitet i perioder med kritisk utfall av elektrisitetsproduksjon i området.