Hopp til innhold

– Uforståelig pengebruk og sprikende forklaringer

Aktor Hugo Henstein pekte blant annet på tvilsomme sider ved økonomien til flere av de tiltalte da han startet sin sluttprosedyren i den store narkotikasaken i Nord-Troms tingrett torsdag.

Aktor Hugo Henstein

Aktor Hugo Henstein presenterer med sin sluttprosedyre i Nord-Troms tingrett torsdag.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– Det er en omfattende sak med et stort kvantum narkotika, og mange tiltalte. Det har vært et omfattende bevisbilde.

Det sa aktor, statsadvokat Hugo Henstein, da han startet sin sluttprosedyre i den store narkotikasaken i Nord-Troms tingrett.

Totalt står åtte menn tiltalt for gjennom en organisert gruppe å ha frakta store mengder hasj og metamfetamin fra Oslo til Nord-Norge.

Alle de åtte har tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels.

– Vi får ikke alle brikkene på plass, og vi får ikke en komplett oversikt over denne saken. Retten må ta stilling til om de har nok til å tegne et bilde av det som har foregått.

Hierarkiet i Hells Angels

Aktor brukte en del tid på motorsykkelklubben Hells Angels i starten av sin sluttprosedyre, for å tegne et bakteppe av det de mener har foregått.

– Det er ikke motorsykkelklubben Hells Angels som er tiltalt her. Det er likevel interessante momenter knyttet til koblinga til klubben, mener Henstein.

– Det er viktig å få med seg hvordan klubbhusene er utformet. Det er funnet våpen både i Oslo og Tromsø. Vi har sett at slagvåpen har vært plassert ved dørene. Lokalene er videoovervåket.

Han tok opp hierarkiet i Hells Angels, og pekte på det at noen av de tiltalte over en periode hadde endret status fra såkalt prospect til fullverdig medlem.

Advokat Knut Smedsrud, forsvarer for Ove Jørgensen Høyland.

Advokat Knut Smedsrud er forsvarer for en av de tiltalte i straffesaken.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Lite oversiktlig økonomi

Økonomien er også interessant, sa Henstein.

– Ingen av de tiltalte er i arbeid. De er enten trygdet eller har ulovlige inntekter. De fleste går med underskudd. Inntektene svarer ikke til utgiftene.

Aktoratet sier at de har lest om anstrengt økonomi gjennom e-post korrespondanse en tiltalt har hatt med banken. Likevel har han høy reisevirksomhet.

– Jeg blir ikke klok på økonomien. Hvorfor er det så stor grad av kontantøkonomi? Det er trolig fordi det er vanskeligere å spore, enn når det går over bank, sier Henstein.

Ifølge aktor er dette penger som må komme fra salg og distribusjon av narkotika.

Firmaene de tiltalte er involvert i er servicebedrifter. Dette er firmaer som er godt egnet til hvitvasking av penger, ifølge aktor.

Flere av de tiltalte risikerer opp til 20 års fengsel. Aktoratet har gjort omfattende avlytting av telefoner, og har blant annet lagt fram mange samtaler og tekstmeldinger i retten.

Under rettssaken har aktoratet lagt fram materiale fra 24 000 tekstmeldinger, og flere tusen samtaler, som politiet har overvåket.

Kodet språk på telefoner

Samtalene over telefon har foregått på et delvis kodet språk som omhandler noe annet enn det det snakkes om, sier aktor. Begrepene er koder for narkotika, mener han.

– Mange har flere telefoner med flere kontantkort. Samlet sett kan bare bruken av så mange telefoner forklares med at man ønsker å holde ting skjult.

Flere har endret forklaringer i politiavhør. Vitner har vært motvillige til å forklare seg. Dette er viktig å ha med seg, sier Henstein.

Endret forklaring

– Forklaringene har vært endret underveis. De har vært inkonsekvente og henger ikke på greip.

Påtalemyndigheten har slitt med å få vitner til å fortelle det aktoratet tror de vet. Flere av vitnene har i stor grad forklart seg i strid med de politiforklaringene de har avgitt tidlig i etterforskninga. Enkelte sier også at de husker svært lite når de skal forklare seg i retten.

Strengt beviskrav

Beviskravet i straffesaker er strengt. Aktoratet skal nå overbevise retten om at det er hevet over enhver rimelig tvil at de tiltalte er skyldig i henhold til tiltalen.

Aktoratet ønsker å få de tiltalte dømt etter mafiaparagrafen ettersom de har vært del av en organisert gruppe som har kjøpt og oppbevart store mengder narkotika.

Det er blant annet gjort et beslag på 9,5 kg metamfetamin og 20 kg hasj på det som regnes for å være en stor smuglerrute fra Oslo til Nord-Norge.

Flere av forsvarerne har tidligere uttalt at de mener bevismaterialet er for tynt, og ikke holder til en dom.

En annen mener det ligger prestisje i saken, og at aktoratet prøver å bevise noe som ikke er der.