Hopp til innhold

Meddommer kastet i HA-rettssak

Meddommer byttet ut etter tre uker på grunn av språkproblemer.

Dommerene i Nord-Troms tingrett sal 8

En av meddommerne i Nord-Troms tingrett ble i dag kastet etter språkproblemer.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

En av meddommerne i den store narkotikasaken som nå pågår i Nord-Troms tingrett ble i dag byttet ut. Det skjer om lag tre uker etter at rettssaken startet.

Årsaken var at retten mener at mannen, som ikke er etnisk nordmann, var for dårlig i norsk til å tjenestegjøre som dommer.

Leder for Nord-Troms tingrett, sorenskriver Sverre Martens, sier at dette er første gang noe slikt skjer.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, så dette er spesielt, sier Martens.

Mannen har tidligere fungert som meddommer i andre saker. Martens tror omfanget av denne saken kan ha vært medvirkende til at det ble bedt om en vurdering av dommeren.

– Skal man fungere som meddommer så må man skjønne norsk såpass godt at man får med seg det som skjer i retten. I tillegg må man kunne kommunisere med de andre i retten på en slik måte at ikke de mister tilliten til at man kan dømme i saken.

Mannen skal ha blitt svært frustrert da han ikke fikk fortsette som meddommer, og Martens mener dette burde vært tatt tak i tidligere.

– Vi kjenner ham som en positiv mann, og han har stilt opp i denne saken på en god måte, så det var ikke noe hyggelig beskjed å gi. Vi burde ha fanget opp dette før slik at han ikke var meddommer i en så omfattende sak.

Nord-Norges største narkotikasak

Åtte menn med tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels står tiltalt for omfattende narkotikatransport mellom Oslo og Nord-Norge. De er også tiltalt etter den såkalte «mafiaparagrafen», som innebærer at påtalemyndigheten mener det er snakk om organisert kriminell virksomhet.

Blant bevisene som har vært lagt frem har det vært flere timer med telefonsamtaler og tekstmeldinger . I flere av disse samtalene har aktoratet ment at det har vært brukt kodespråk.

Reservedommer satt inn

På grunn av sakens store omfang og lengde har det vært en meddommer i reserve som også har fulgt saken.

Denne har erstattet meddommeren som nå er kastet.