Hopp til innhold

Slik snakker du med andre voksne om krig og frykt

Hjernen vår er ikke utviklet for å ta imot den massive informasjonen vi får gjennom nyheter og sosiale medier nå, mener psykolog.

Psykolog og influenser Maria A. Østhassel

Om vi ønsker å hjelpe de i Ukraina kan vi delta i demonstrasjoner, dele opplysninger om situasjonen eller bidra økonomisk, sier psykolog Maria Abrahamsen Østhassel.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– For et par hundre år siden forholdt vi oss til det som skjedde rundt oss i vårt nærmiljø, sier psykolog Maria Abrahamsen Østhassel.

Hun er aktiv på Instagram og TikTok med profilen «psyktdeg».

Hun mener hjernen ikke er utviklet for å holde på all informasjonen som kommer på sosiale medier og fra nyhetene.

Nylig la hun ut et innlegg på Instagram om psykologisk krigføring og hvordan vi kan ta vare på den psykiske helsen.

Østhassel mener alt vi nå er vitne til og føler på rundt det som skjer over hele verden kan bidra til at vi blir stresset, utslitt og bekymra.

– Derfor er det viktig at vi tar grep for å beskytte oss selv og vår psykiske helse, sier psykologen.

Les også Slik kan du snakke med barnet ditt om krig og frykt

Marlen Barstad Solberg

Vil ikke se alt

Siv Mikkelsen i Alta vokste opp med en far som opplevde 2. verdenskrig og hadde krigstraumer i tiden etterpå.

– I krig er det ingen vinnere. Dette vil påvirke mennesker i generasjoner fremover, sier hun.

Siv Mikkelsen

Siv Henriksen snakker med venner om krigen i Ukraina for å bearbeide det som skjer.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Selv følger hun med på nyhetene, men prøver å ikke få med seg alt, døgnet rundt.

– Jeg vil ikke se på alt, det blir litt voldsomt, sier Siv Mikkelsen.

Vær bevisst på samtalepartneren

Psykolog Line Marie Warholm mener det er viktig å ha en bevissthet rundt hvem det er vi snakker med og hvordan.

Hun tror at flere, i likhet med Mikkelsen i Alta, kan ha godt av å også snakke med andre om det vi ser og hører.

– Å snakke med andre er en måte å få tenkt og fordøyd følelser på. Det verste du kan si til noen som er bekymra, er å si at de ikke må være bekymra.

Psykolog Line Marie Warholm

Psykolog Line Marie Warholm sier det for noen kan være godt å få en pause fra krigen.

Foto: Astrid Waller

Hun oppfordrer oss til å spørre de vi snakker med om hvordan de opplever situasjonen, og om det er et tema de vil snakke om.

Warholm mener at det er en del vi selv kan gjøre for å finne ut av hvordan vi ønsker å forholde oss til situasjonen.

– Sett ord på det du føler. Si det er ubehagelig, om det er det du føler. Prøv å forstå hva du er redd for.

Les også TikTok flommer over av russisk krigspropaganda

TikTok fylles av videoer fra krigen i Ukraina.

Vis omsorg og kjærlighet

Når danske Mathias Jørnsen snakker med venner om krigen er temaet hele invasjonen, time for time.

Samtalene kan handle om sanksjonene som er gitt og hvordan det politiske spillet utvikler seg, sier han.

– Det er viktig å det brede perspektivet, og hvorfor Putin gjør som han gjør. Snakke om hvordan vi står sammen.

Mathias Jørnsen

Mathias Jørnsen snakker om med venner om krigen i Ukraina: Putins motivasjoner og bakgrunnen for krigen.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Det er Siv Mikkelsen enig i, selv om hun frykter at forholdet til Russland kan bli dårligere.

– Det er mange i Alta som har familie i Ukraina eller selv er fra Russland. Vi må vise omsorg og kjærlighet.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark