Sendte bekymringbrev i februar, ennå ikke fått svar

Fylkesmennene i Nord-Norge venter fortsatt på et svar på bekymringen rundt den ustabile strømtilførselen i nord.

Martin Henriksen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms, Martin Henriksen reagerer på at fylkesmennene ikke får svar.

Foto: NRK

Etter flere år med omfattende og langvarige strømbrudd krever fylkesmennene i landsdelen sammen at noe blir gjort for å sikre både strømtilførselen og telenettet i nord.

Ifølge fylkesmann i Troms har verken Samferdselsdepartementet, eller Olje- og energidepartementet sendt svar tilbake.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms, Martin Henriksen mener det er uholdbart.

– Det er bekymringsfullt at fylkesmennene i Nord-Norge ikke får svar på en såpass alvorlig henvendelse, sier Henriksen til NRK.

– Bør tas på det dypeste alvor

Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes mener krafttilførselen er helt avgjørende.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi vet at det finnes en lang rekke hendelser som kan føre til strømbrudd og andre alvorlige situasjoner i Nord-Norge. Når det blir tatt opp en slik bekymring fra landsdelen, så er det minste man kan forvente, at statsrådene gir et skikkelig svar på det.

Brevet ble sendt i slutten av februar. Her ba de om et møte for å diskutere blant annet en risikoanalyse for hele landsdelen.

Stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes, skriver i en e-post til NRK:

«Krafttilførselen er helt avgjørende, og når fylkesmennene går sammen om varsling er det noe som bør tas på det dypeste alvor».

Synes ikke manglende svar er rart

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre, synes ikke det er rart at departementene ikke har svart enda.

Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen mener regjeringen allerede har tatt grep.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– Det viktigste er at man adresserer det som står i brevet, nemlig at landsdelen har et mangelfullt og sårbart forsyningsnett. Nå tar jo regjeringen grep ved å gi klarsignal for en milliardinvestering for å bygge en kraftlinje fra Ofoten til Balsfjord, og videre nordover til Skaidi. I tillegg til at man har gitt konsesjon på Kvitfjell og Raudfjell som gjør at vi også får økt selvforsyningsgraden vår.

– Men er det ikke vanlig at man svarer på brev når det sitter tre fylkesmenn å lurer på om de skal ha et møte eller ikke?

– Jo, selvsagt. Og svar vil jo også komme, sier Gudmundsen.

NRK forsøkte i april å få et svar fra Samferdselsdepartementet på hvorfor de ikke har svart fylkesmennene. Vi fikk svar i mai om at de trodde at de hadde gjort det.