Får bygge omstridt kraftledning

Statnett kan nå sette i gang med utbyggingen av en ny kraftledning mellom Ofoten og Balsfjord.

Kraftstasjon ved Balsfjord

Slik er kraftstasjonen i Balsfjord tenk.

Foto: Statsnett

Ledningen er en del av gigantprosjektet som skal få på plass en ny sentralnettledning mellom Ofoten i sør og Hammerfest i nord.

Prosjektet har møtt stor motstand, både fra natur og ungdom og reindriftsnæringen.

Klagene som ble sendt til Olje- og energidepartementet er nå vurdert, og tatt hensyn til noen steder.

Blant annet er den tenkte traseen lagt om ved Kvernmo i Gratangen og ved Kjosvatn i Balsfjord.

– Den nye ledningen er den beste løsningen for å bedre forsyningssikkerheten i området mellom Ofoten og Balsfjord. Kraftledningen vil legge til rette for økt forbruk i regionen, og gi mulighet for tilknytning av mer fornybar energiproduksjon, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.