Hopp til innhold

Mener regjeringen bremser ny kraftlinje

Statnett er klar til å bygge den nye 420 kilovolts kraftlinja mellom Balsfjord og Skaidi, men mangler grønt lys fra regjeringen.

420kV kraftlinjer

Olje- og energiminister Tord Lien har uttalt at utbyggingen av den nye kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi ikke kan påbegynnes før arbeidet med linja fra Ofoten til Balsfjord er ferdig.

Foto: Statnett

Den nye kraftlinjen til Skaidi er fortsatt til konsesjonsbehandling hos olje- og energidepartementet som lover å ha klart et vedtak i slutten av 2015.

Direktør i Finnmark kraft, John Masvik, mener strømbruddet i slutten av januar viser at regjeringen har brukt for lang tid.

– Det er veldig uheldig. Hendelsen som har skjedd i januar er nesten en repetisjon fra i fjor. Kraftsystemet er sårbart og vi trenger fortgang i konsesjonsprosessene, sier han.

John Masvik

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft.

Foto: Pressebilde

Bremser næringslivet

Masvik mener både beredskapen og næringslivet i Finnmark lider på grunn av at linjenettet i fylket har for lav kapasitet.

Han nevner et konkret prosjekt om å bygge større datalagringssentre i Finnmark, men som har blitt forkastet fordi forsyningssikkerheten har vært for dårlig.

Olje- og energiminister Tord Lien har uttalt at utbyggingen av den nye kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi ikke kan påbegynnes før arbeidet med linja fra Ofoten til Balsfjord er ferdig.

Kan jobbe parallelt

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.

Men Statnett selv sier de kan gjøre utbygging på begge kraftlinjene parallelt så lenge de får grønt lys fra departementet.

– Vi er i gang med Ofoten-Balsfjord som bil bli ferdig i 2017. Balsfjord-Skaidi venter vi ennå på konsesjon. Får vi den før sommeren, så kan vi kan være i gang tidlig 2016, sier Berit Erdal i Statnett.

Olje- og energidepartementet sier til NRK at det nye linjenettet til Skaidi har høy prioritet, men at mange interesser i saken gjør at konsesjonsbehandlingen tar tid.