Hopp til innhold

Samiske pasienter må bruke familien som tolk: – En ydmykelse

Sametinget og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er helt uenige i hvorvidt UNN følger loven og stiller med tolk til samiske pasienter.

Maret Laila Anti

BELASTENDE: Maret Laila Anti frykter for pasientsikkerheten, og synes det er en belastning for pårørende å tolke.

Foto: Tove Jensen / NRK

– Det er en stor belastning for pårørende og – ikke minst – pasienten, sier Maret Laila Anti.

Hun var ledsager for en pasient ved UNN denne uka, men endte selv opp med å tolke under store deler av oppholdet. Fordi UNN ikke stilte med samisk tolk.

– Det er veldig vanskelig å være både pårørende og tolk, fordi du som pårørende føler at du tråkker på intimgrensen til dine nærmeste, sier Anti.

– Du må være med på alle slags undersøkelser, og det er ydmykende både for pårørende og pasienten at jeg som pårørende må være med på ting som vanligvis er forbeholdt helsepersonell og profesjonelle.

Langvarig problem

Mikkel Eskil Mikkelsen

UTÅLMODIG: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen mener UNN skulle tatt tak i problemet for lenge siden.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Anti var redd for at dårlig kommunikasjon fører til at pasienten gir feil informasjon, og i verste fall fikk feil diagnose. Hun får støtte fra sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Han frykter for pasientsikkerheten:

– Når nær slekt tolker, kan det være at pasienten holder tilbake informasjon, sier Mikkelsen.

Han forteller at Sametinget er godt kjent med problemet, som har dukket opp når de har jobbet med helsespørsmål helt siden starten av 80-tallet.

Mikkelsen mener det, i tillegg til pasientsikkerhet, handler om informasjonsrettighetene pasienten har, og trygghet.

– En tolketjeneste skulle vært på plass for flere år siden. Jeg blir lei meg for at det ikke er på plass ennå, og at vi i dag fortsatt har pårørende som må steppe inn å være tolker.

UNN ikke enig

I pasientrettighetsloven fremgår det at pasienter har krav på informasjon som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, kultur og språkbakgrunn.

UNN kan ikke kommentere enkeltsaker, men mener Sametingets oppfatning ikke er riktig:

– Vi kjenner oss ikke igjen i at vi ikke kan levere tolketjenester til de som har behov for det. Dette er en tjeneste vi synes er viktig for pasienten, som vi ønsker å kunne levere og som vi mener vi tilbyr, sier innkjøpssjef Helge Vorren.

Vorren sier UNN så langt i år kun kjenne ett tilfelle der leverandøren ikke kunne stille med fremmøtetolk, men at vedkommende fikk tilbud om tolk via telefon.

– Gjennom de rutinene og prosedyrene vi har legger vi opp til at man skal melde fra om ting ikke fungerer. Det har vi ikke fått tilbakemeldinger på, og vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra leverandør av tolketjenester, sier Vorren.

UNN sier de synes det er beklagelig om pasientene og pårørende opplever at de ikke får tolk. Det synes også sametingsråd Mikkelsen:

– Fra Sametingets side vil jeg si at dette er en situasjon vi forventer UNN ordner opp i ganske snart.