Hopp til innhold

Oppdrettsansatt fikk permitteringsvarsel 18 år på rad – forsker ut mot reglene

Særskilte regler gir oppdrettsnæringen mulighet til å permittere deler av arbeidsstokken hvert år dersom produksjonen er lav. Seniorforsker mener de er underlagt feil regelverk.

Simen Markussen

FÅR FOR MYE STØTTE: Direktør og seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, mener oppdrettsnæringen er underlagt feil regelverk.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Samfunnsøkonom og direktør ved Frischsenteret, Simen Markussen, mener laksenæringen har et altfor sjenerøst regelverk når det kommer til permitteringer.

– Dersom laksenæringa har permittert sine ansatte hvert år har de fått det offentlige til å dekke deler av lønningene. På den måten har de mottatt en form for statsstøtte jeg mener de ikke burde få, sier han.

Dersom en norsk arbeidsgiver permitterer sine ansatte, må de som regel betale lønn de første 15 dagene.

Men slik er det ikke i fiskeforedlings- og sjømatindustrien. Der kan de ansatte få dagpenger fra staten fra dag 1.

Under spesielle forhold kan ansatte også permitteres i opptil 52 uker, i løpet av en periode på 18 måneder.

I tillegg opereres det med mye kortere frister. I denne bransjen er det lov å permittere med tre dagers varsel.

I andre bransjer er det 14 dager som gjelder.

Les også Skatteekspert om lakseskatten: – Sjokkerende at det får så stor virkning så raskt

Romsdal Processing

Fikk permitteringsvarsel hvert eneste år i 18 år

Dag Oddvar Hallaråker har tidligere jobbet i oppdrettsnæringen, og var ansatt i 18 år i en bedrift på Vestlandet.

Det var vanlig praksis at vi fikk permitteringsvarsel på nyåret fordi det var mindre å gjøre da. Det tror jeg skjedde alle årene jeg jobbet der, sier han.

Hallaråker sier at de ansatte egentlig ikke stilte spørsmål ved denne praksisen.

Vi snakket litt om det, men det var sånn det var. Vi reagerte ikke så mye på det, sier han.

Men det var ikke alltid at vi måtte være hjemme, noen ganger var det litt jobb. Men det var føre-var-prinsippet som gjaldt.

Han poengtere at han alltid har hatt et godt forhold til bedriften, og at de ansatte for så vidt ikke led noen nød.

Det var som regel mye jobb og overtid før jul.

Dag Oddvar Hallaråker.

Dag Oddvar Hallaråker sier permittering rundt nyttår er en godt innarbeidet praksis.

Foto: Privat

Vanskelig å forstå

Seniorforsker Markussen mener laksenæringa burde vært underlagt «vanlige» permitteringsregler, og ikke fulgt de særskilte reglene for fiskeindustrien.

– Av og til kommer man ikke inn til kai på grunn av dårlig vær, eller så får man ikke fisk på eller så får man ikke fisk på flere dager eller uker. Dette kan forklare hvorfor fiskeforedling har spesielle regler, sier Markussen.

Men slik er det nødvendigvis ikke for oppdrettsnæringen.

De fleste anleggene ligger trygt innaskjærs, på langt nær like utsatt for vær og vind. Produksjonen er industriell, og preget av stor forutsigbarhet.

Det er vanskelig å forstå hvorfor slakterier for rød fisk skal ha mer sjenerøse regler enn slakterier for rødt kjøtt, sier Markussen.

Hvilke permitteringsregler bør gjelde for oppdrettsnæringen?

135 permitteringsvarsler grunnet normale svingninger

Hovedtillitsvalgt i Salmar, Hans Stølan, sier til NRK at permitteringsvarsler rundt nyttår er vanlig praksis for hele bransjen.

– Det er vanligvis en liten dupp i sesongen akkurat rundt nyåret, fordi det er mangel på råstoff da. Ofte kjøper vi inn laks fra andre aktører, for å prøve å begrense hvor mange som permitteres, sier Stølan.

14. november varslet Salmar permittering av over 800 ansatte. Varselet kom syv uker før permitteringene trer i kraft.

Salmar presiserte da at 135 av varslene var på grunn av normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene, og ikke grunnrenteskatten.

Stølan støtter sin arbeidsgiver fullt ut i grunnrenteskatten som begrunnelse for resten av permitteringene.

På spørsmål om hvorfor man ikke er mer kritisk til at permitteringer gjerne skjer hvert år, sier han at det rett og slett er slik bransjen har fungert i lang tid.

– Vi prøver å minimere permitteringer så mye som mulig, det er jo ikke noe ønske å permittere folk. Det er kamp om arbeidstakere og permitteringer gjør oss jo ikke akkurat mer attraktive.

Les også Salmar varsler permitteringer av flere hundre medarbeidere

Salmar

Verktøy som skal brukes under uforutsette hendelser

Markussen mener permittering er et verktøy som skal brukes under uforutsette hendelser, for eksempel koronapandemien.

Han bruker slalåmanlegg som et eksempel på permitteringspraksisen til laksenæringa:

– Et slalåmanlegg kan jo ikke permittere sine folk hvert eneste år fordi det ikke er snø i anleggene på sommeren.

Markussen reagerer på at laksenæringa bruker permitteringer som en sesongmessig fast regel.

Jeg har vanskelig for å se hvordan dette er i tråd med regelverket, og lurer på hvordan og hvorvidt NAV har vurdert dette slik de skal, sier han.

Når det gjelder søknader om dagpenger står det i NAVS retningslinjer at de skal se nærmere på eventuell historikk rundt permittering i den aktuelle virksomheten.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra NAV på hvordan dette fungerer i praksis, men har så langt ikke lyktes i det.

Les også Oppdrettsselskapet Lerøy permitterer nær 350 ansatte

Skjervøy

Forholder seg til regelverket slik det er nå

Aina Valland, leder for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group ASA, hevder at selskapet i svært liten grad permitterer sine ansatte.

– De permitteringer vi har hatt har skyldtes råvaremangel, og ikke mangel på kunder slik vi ser nå, påpeker hun.

Hun sier de ikke har tatt stilling til om havbruksnæringa bør revurdere særreglene, men at de forholder seg til regelverket slik det er nå.

Lerøy, Aina Valland

Leder for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group ASA, Aina Valland, hevder de vanligvis permitterer i svært liten grad.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Sjømat Norge skal vurdere kritikken

Forbundssekretær Yngve Hansen i fagforeningen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener også at laksenæringa bør revurdere sine regelmessige permitteringer.

Hansen sa til NRK denne uken at særreglene for permitteringer ikke lenger burde være gjeldende for laksenæringa.

Derfor har NNN ved siste landsmøte vedtatt at de skal vurdere om oppdrettsnæringa skal utelukkes fra disse særreglene for permitterte.

Kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, sier til NRK at den unike permitteringsordningen er under utredning hos dem.

– Vi registrerer argumentene og tar de til etterretning. Vi skal ta dette opp ved neste styremøte, sier Haram.

Les også Vedum om innføringa av grunnrenteskatt: – Sånn blir det

Pressetreff med finansministeren og fiskeri- og havministeren