Frikjent for dokumentfalsk

Saken mot den tidliegre fengselslederen Liv-Rigmor Eidissen er nå endelig henlagt, til tross for at statsadvokaten mener det er flere kritikkverdige forhold i saken.

Liv-Rigmor Eidissen

Liv-Rigmor Eidissen er lettet over at saken nå er henlagt.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Dette betyr at rettsapparatet bekrefter det jeg har sagt hele tiden. Jeg føler jeg ikke har blitt trodd, spesielt i media, sier tidligere fengselsleder i Tromsø fengsel, Liv-Rigmor Eidissen til NRK.


Forrige uke valgte statsadvokaten i Hordaland å henlegge saken mot den tidligere fengselslederen, som har vært tiltalt for dokumentfalsk.


– Jeg føler meg helt og holdent renvasket, sier Eidissen.


Anmeldt for dokumentfalsk

Det var i februar i fjor at 28 leger anmeldte den tidligere lederen i Tromsø fengsel for dokumentforfalskning.

I 2006 forsøkte en innsatt i Tromsø fengsel å ta livet av seg, etter å ha vært innlagt på psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Både fengselslege og UNN mente mannen var for syk til å fengsles, mens Eidissen overprøvd avgjørelsen. Tidligere fengselslege Kjetil Karlsen mener fengselslederen forfalsket dokumentasjon om fangens helsetilstand i ettertid.

Henlagt i fjor


I et notat fra Eidissen står det at hun har lært fra en psykiater og fungerende overlege ved Åsgård sykehus om at mannen ikke hadde en psykiatrisk diagnose. Dette dokumenter mener de 28 legene er en forfalskning.

I fjor sommer ble saken henlagt av Hordaland politidistrikt. Begrunnelsen var at det ikke var «rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold», som det står i henleggelsen.

Statsadvokatens etterforskning viser at notatet om fangens helsetilstand ble skrevet i ettertid, selv om det er datert til dagen før fangen forsøkte å ta sitt liv i Tromsø fengsel i 2006.

Skrev notat etterpå

I henleggelsespapirene står det at Eidissen selv har fortalt at hun hentet fram mappen og skrev et notat basert på lapper som ble skrevet etter samtaler med legene. I notatet skal to samtaler med to ulike leger på to ulike tidspunkt ha blitt blandet sammen.

Statsadvokaten tegner et bilde av et system der mye av kommunikasjonen mellom sykehuset og fengselet foregikk muntlig, og hvor samtaler ikke ble skriftlig dokumentert.

«Det er kritikkverdig at notatet ble gitt en slik utforming at en fikk inntrykk av at det var skrevet i samtid, skjønt at det var utformet i ettertid. Det er også kritikkverdig at nøyaktighetsgraden er så lav i notatet,» skriver statsadvokaten.

Han mener likevel det ikke er grunn til å mene at dette var bevisst forfalskning fra Eidissen sin side.

Uformell samtale


– Hva har du å si til at statsadvokaten påpeker flere kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen?

– Det tar jeg til etterretning. Men telefonsamtalene ved sykehuset er ikke noe jeg var forpliktet til å dokumentere skriftlig. Det er legen som skal skrive et notat på hvorfor fangen skrives ut, sier Eidissen.

Hun forteller at hun snakket med sykehusets om stedfortreder for avdelingslederen på fengselet.

– Jeg valgte å lage dokumentet fordi jeg syns det var viktig å skrive ned samtalene, sier Eidissen.

– Hvorfor skal ikke slike samtaler dokumenteres?

– Vi treffer ingen beslutninger basert på slike samtaler. Det var en uformell samtale om den innsattes helsetilstand. Det er feil at dette dokumentet er grunnen til at fangen måtte tilbake i fengselet, sier Eidissen.

Skriftlig vedtak

Hun forteller at domfelte uansett må tilbake i fengselet dersom de skrives ut fra psykiatrisk sykehus eller andre helseinstitusjoner.

– Deretter kan vi fatte et skriftlig vedtak om domsutsettelse. Det fikk han, men før den tid hadde han gjort et selvmordsforsøk, sier Eidissen.

Tidligere fengselslege Kjetil Karlsen står i spissen for legene som anmeldte Eidissen. Han er overrasket over henleggelsen, og mener at statsadvokaten sitt vedtak skjermer fengselslederen fra å bli holdt ansvarlig for sine handlinger.

– Jeg blir mismodig over med hvor stor letthet justismyndighetene frikjenner sine egne. Det har også overrasket meg hvor stor iver politiet har visst i å legge lokk på saken, sier Karlsen til iTromsø.

Han mener etterforskningen til statsadvokaten beviser at dokumentet er en forfalskning.

Kraftig kritikk

– Jeg har sjelden sett en så kraftig kritikk av et fengsel og en leder som i dette vedtaket, sier advokat John Christian Elden, som representerer de 28 legene.

Han mener statsadvokaten fastslår i henleggelsen at Eidissen har skrevet et falsk dokument, men at det ikke ble gjort med vilje.

– Derfor slipper hun straff, sier Elden.

Nyheter fra Troms og Finnmark