Forlanger etterforskning av fengselslederen

Advokat John Christian Elden godtar ikke at politiet henlegger anmeldelsen mot den tidligere lederen i Tromsø fengsel, Liv Rigmor Eidissen.

John Christian Elden
Foto: NRK

I følge nettstedet itromso.no er Elden, som representerer de 28 legene med fengselslege Kjetil Karlsen i spissen som har anmeldt Eidissen , sikker på at politiet må gjenoppta etterforskninga.

Begrunner med ressursmangel

Det er politiet i Bergen som har ansvaret for å etterforske denne saka.

Politiet begrunner henleggelsen med at de ikke har ressurser til å sende folk til Tromsø for å avhøre partene.

- De sier at de ikke har ressurser til å etterforske saken i Tromsø fordi det er mange som må avhøres og at de er i tvil om fengselsleder forfalsket dokumenter med vilje eller om det bare var ved et uhell. Men dette kan etter min mening først avgjøres etter at avhør er gjennomført, sier Elden til itromso.no

Liv-Rigmor Eidissen

Den tidligere fengselslederen, Liv-Rigmor Eidissen er anmeldt av 28 leger.

Foto: Liv Inger Somby / NRK