Anklages for dokumentforfalsking

Tidligere leder ved Tromsø Fengsel blir anklaget for dokumentforfalskning.

Det er tidligere fengselslege Kjetil Karlsen som kommer med anklagene mot tidligere leder Rigmor Eidissen gjennom sin advokat, John Christian Elden.

Det har i to år pågått en konflikt mellom Liv Rigmor Eidissen og Kjetil Karlsen Hverken Karlsen eller Eidissen jobber nå ved fengselet.

Konflikten handler blant annet om hvorvidt det er fengselsleder eller fengselslege som har ansvaret for syke innsatte.

Vil ha fakta på bordet

Leder i Troms legeforening, Lars Nesje, vil ha alle kort på bordet i denne saken hvor den tidligere fengselslederen beskyldes for dokumentforfalskning.

- Det er kommet en betenkning gjennom en advokat som sier at her kan det ha vært uregelmessigheter og da mener jeg det er viktig at sakens fakta kommer på bordet og at det blir gjennomført en etterforskning, sier Nesje.

Advokat Elden mener det er på det rene at tidligere fengselsleder Liv Rigmor Eidissen har laget et falskt dokument. Dokumentet dreier seg om hvorvidt hun har bedt en overlege vurdere helsen til en fange.

Hun refererer til en overlege på et tidspunkt hvor legen ikke var på jobb.

Stiller seg uforstående


Eidissen sluttet som fengselsleder i høst. Hun stiller seg uforstående til disse påstandene.

- Dette er for meg en meningsløs sak og en meningsløs påstand. Jeg hadde ikke drevet i kriminalomsorgen i 27 år og 17 år som leder hvis dette var en sport jeg drev på med, sier Eidissen.

Kjetil Karlsen sier til NRK at han ikke ønsker å anmelde saken på det nåværende tidspunkt. Han mener det er riktig at hans arbeidsgiver Tromsø kommune vurderer om saken skal anmeldes.

Tas opp i kommunestyret

Saken skal opp i Tromsø kommunestyre onsdag som en interpellasjon.

Flere politikere i Tromsø mener kommunestyret bør vurdere å anmelde den tidligere fengselslederen, deriblant Høyres Øyvind Hilmarsen.

Ordføreren blir bedt om å redegjøre for om de har vurdert å foreta en anmeldelse.

- Det er viktig å få et klart signal fra kommunestyret om man ønsker å gå videre med denne saken eller ikke, sier Hilmarsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark