Anmeldt for dokumentforfalskning

28 leger og fagpersoner har anmeldt tidligere fengselsleder i Tromsø. De mener hun forfalsket dokumenter om helsa til en innsatt.

Liv-Rigmor Eidissen

Tidligere leder Liv-Rigmor Eidissen ved Tromsø fengsel.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Tromsø fengsel

Tromsø fengsel.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Tidligere leder Liv Rigmor Eidissen ved Tromsø fengsel er anmeldt for dokumentforfalskning.

28 leger og fagpersoner har anmeldt den tidligere lederen. Bakgrunnen er uenigheter mellom henne og en fengselslege om hvem som avgjør om en innsatt er soningsdyktig eller ikke.

– Kritikkverdig

Allmennlege Astrid Medbø i Tromsø sier at det er en viktig prinsippsak at når fengselslegen kommer med sin vurdering i forhold til soningsudyktighet, så bør de bli hørt av fengselsledelsen.

– I denne saken føler vi at de ikke er hørt eller sett og det er kritikkverdig, sier Medbø.

I 2006 forsøkte en innsatt i Tromsø fengsel å ta livet av seg, etter å ha vært innlagt på psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Fengselslege Kjetil Karlsen mente at den innsatte var for syk til å sitte i fengsel.

– Meningsløst

Liv Rigmor Eidissen sier at hele saken er meningsløs. Hun sier at saken har vært kommunalt behandlet, politisk behandlet, politimesteren har sagt noe om saken også statsadvokaten har vært på banen.

– Burde ikke det være nok, spør Eidissen.

– Forfalsket helsedokumentasjon

Den daværende fengselslederen hevdet hun hadde godkjenning fra vakthavende lege ved UNN om å tilbakeføre fangen til fengselet. Etter det prøvde fangen å ta sitt eget liv.

Fengselslege Kjetil Karlsen mener fengselslederen i ettertid forfalsket dokumentasjon om fangens helsetilstand.

– Jeg håper denne saken ender med at leger skal avgjøre om pasient er soningsdyktig eller ikke, sier allmennlege Astrid Medbø.

Vil ikke la seg intervjue

NRK har snakket med flere av legene som har anmeldt den tidligere lederen for dokumentforfalskning, men få av dem vil la seg intervjue. Heller ikke fengselslege Kjetil Karlsen vil intervjues etter råd fra en advokat.