Russland planlegger dobbelt så mange atomreaktorer i Arktis

Russland planlegger å doble antallet atomreaktorer de neste 15 årene. De fleste vil være militære reaktorer hos den russiske Nordflåten, kun få mil unna norskegrensa.

Admiral Kuznetsov

Det russiske hangarskipet «Admiral Kuznetsov» ved kai i Murmansk på Kolahalvøya. Nå planlegger Russland å bygge atomdrevne hangarskip.

Foto: Alexander Nemenov / AFP

– Vi ser hovedsakelig en økning i militær satsing, men også i det sivile, sier redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen til NRK.

Barents Observer har utarbeidet en rapport som viser at Russland planlegger å doble antall atomreaktorer. De fleste vil ende i Arktis.

En eventuell atomulykke vil kunne få store konsekvenser, også i Norge.

Rapporten, som er basert på åpne kilder i Russland, viser videre at det ikke bare er Nordflåten som styrkes.

– Det er primært en styrking av atomubåter i den russiske Nordflåten, men også antall isbrytere vil dobles, og disse har mye kraftigere reaktorer enn før, sier Nilsen.

Ural

Den russiske atomdrevne isbryteren «Ural» er for tiden under bygging i St. Petersburg, og skipet skal primært brukes i arktiske farvann.

Foto: Anton Vaganov / Reuters

I tillegg vil Russland utvikle mindre reaktorer til blant annet leting etter gass på havbunnen.

Om satsingen går etter planen blir de russiske områdene i Arktis det området med størst tetthet av operative reaktorer i verden, ifølge rapporten.

Thomas Nilsen

NY RAPPORT: Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Barents Observer, la fram det nye studie om Russlands atomplaner.

Foto: Torkil Stoltz

– Atomteknologi går dit høna sparker

Rundt 70 prosent av alle alvorlige ulykker med atomreaktorer, hvor reaktorene har totalhavarert, har vært i russiske ubåter tilhørende Nordflåten.

Nilsen sier Norge og verdenssamfunnet må være forberedt på at antall ulykker kan stige ytterlige.

– Norske myndigheter må følge utviklingen nøye. Atomteknologi går jo av og til litt dit høna sparker, så vi må forberede oss på å lage en beredskapsplan sammen med Russland, sier Nilsen.

Korte avstander

KORTE AVSTANDER: Hovedbasen for Nordflåten i Severomorsk ligger drøyt 10 mil fra norskegrensa i luftlinje. Nå skal det bli det mest konsentrerte området i verden med operative atomreaktorer.

Illustrasjon: Torkil Stoltz / NRK

Han trekker også fram det gode samarbeidet mellom Norge og Russland gjennom Atomsikkerhetskommisjonen, som Nilsen selv omtaler som en av de største suksesshistoriene når det gjelder norsk-russisk samarbeid.

Det årlige atomkommisjonsmøtet er i Tromsø torsdag 20. juni.

Urolig over aktiviteten

– Det uroer oss at det er rekordmange atomreaktorer i nordområdene. For med større aktivitet øker sjansene for at noe går galt, sier Inger Margrethe Hætta Eikelmann, seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Inger Margrethe Hætta Eikelmann

FORBEREDT: Seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Inger Margrethe Hætta Eikelmann, sier Norge er godt rustet for en eventuell atomulykke.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

Hætta Eikelmann sier derimot at Norge er godt rustet for å håndtere en eventuell atomulykke i nærområdet.

– Framover vil vi jobbe for å bli enda bedre på beredskap, håndtering av hendelser og måling av radioaktivitet, sier hun.

Da et flytende russisk kjernekraftverk ble slept langs norskekysten i 2018, brukte direktoratet anledningen til å øve på håndtering og samarbeid med Kystverket og Redningssentralen.

– Det var en viktig erfaring for oss for å vite hvordan vi skal håndtere en eventuell ulykke, sier Hætta Eikelmann.