Hopp til innhold

Russland frykter et amerikansk overraskelsesangrep med presisjonsvåpen over Nordpolen

Russland opprettholder sin militære aktivitet i Arktis til tross for Ukraina-krigen. Dansk etterretning mener Russland frykter angrep fra USA over Nordpolen.

Utskytning av et Tomahawk-missil fra et amerikansk marinefartøy.

TEST: USAs Tomahawk-missiler får stadig større rekkevidde. De siste årene har amerikanske marinefartøy seilt oftere i Nordområdene.

Foto: U.S. Navy

Russland fortsetter å bygge ut baser nord for det russiske fastlandet, heter det i en ny rapport fra den danske etterretningstjenesten.

Fra basene kan fly kontrollere luftrommet langt ut i Atlanterhavet.

Ifølge rapporten er Russland i stand til å ramme amerikanske hangarskip i Nord-Atlanteren og kritiske militære installasjoner i Arktis.

Det går fram at Russlands militære aktiviteter i Nordområdene ikke er vesentlig endret til tross for landets store tap i Ukraina.

Dette betyr at toktene med ubåter med interkontinentale missiler fortsetter.

Les også Seiler langs norskekysten nå: Putin har sendt ut krigsskip med nye hypersoniske missiler

Den russiske fregatten Gorshkov

Borei-class ubåt.

Russland fortsetter å teste sine nye ubåter med interkontinentale raketter i Barentshavet og omliggende havområder

Foto: Rusiske forsvarsdepartementet.

Den militære aktiviteten er opprettholdt, selv om mye personell er blitt sendt til Ukraina-krigen, heter det.

Professor ved Institutt for forsvarsstudier Katarzyna Zysk sier at større militære stridskrefter i Arktis fortsatt er en russisk ambisjon.

– Denne ambisjonen er uttrykt av Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu. Den er også bekreftet i den nyeste doktrinen. Ambisjonen er også vist i øvelser det siste året, sier Zysk.

Den nye danske etterretningsrapporten som kom like før jul, mener at Russland vil forsøke å øke sine militære styrker i grenseområdene mot Finland og Norge.

Samtidig er Katarzyna Zysk usikker på om Ukraina-krigen vil gjøre at Russland vil være i stand til å gjennomføre sine ambisjoner.

Katarzyna Zysk

Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier mener den nye amerikanske forsvarsavtalen med Norge må sees i sammenheng med amerikansk ønske om å mer tilstedeværelse i Arktis.

Foto: Forsvaret

Russisk frykt for amerikansk angrep

Russland frykter et amerikansk overraskelsesangrep med presisjonsvåpen over Nordpolen, heter det i den nye danske etterretningsrapporten.

Den årlige trusselvurderingen mener det er sannsynlig at Russland er bekymret for å kunne forsvare sine ubåter med kjernevåpen i Murmansk-regionen.

Disse ubåtene er en sentral del av Russlands evne til å kunne svare tilbake på et eventuelt amerikansk atomangrep.

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier, sier at USA uten tvil har evnen til å gjennomføre et overraskelsesangrep mot Russland fra nord.

Les også Missil testet i Barentshavet – Putin kan bruke atomvåpen uten å ta liv

Testing av det hypersoniske cruise-missilet Zircon i Barentshavet.

– Det mest overraskende vil kunne komme fra ubåter med kryssermissiler, som for eksempel kan skjules i Barentshavet. Men det kan også være langtrekkende kryssermissiler skutt fra amerikanske bombefly flydd fra USA over Nordpolen, sier Hilde.

Han mener at det ikke er overraskende at Russland frykter et overraskelsesangrep fra nord.

– Dette er en evne USA har hatt siden 1980-tallet. Men som er blitt styrket i den senere tid, kanskje særlig med B-2-bombefly som er vanskelig å oppdage på radar, sier Hilde.

Paal Sigurd Hilde

Forsker Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier, mener Russland helt klart har evnen til å angripe amerikanske hangarskip og vestlige forsyningslinjer i Atlanterhavet.

Foto: Institutt for forsvarsstudier

Utvidelse av Nato

Dansk etterretningstjeneste har også sett på hva et finsk medlemskap i Nato har å si for Russland.

Sett fra Moskva vil et Nato-angrep mot Russland sannsynligvis komme med en utplassering av større styrker på grensa i Finland, ikke på grensa i Norge.

Ifølge rapporten ser USA på Arktis som en sikkerhetsutfordring. USA vil derfor fortsette sin gradvise oppbygging av militære kapasiteter i nordlige områder.

Kina har langsiktige militærstrategiske interesser i Arktis.

Kina kommer sannsynligvis til å bygge opp en egen evne til å operere militært i Arktis, heter det i den nye danske etterretningsrapporten.

Les også Færre fremmedfly i norsk luftrom – mener årsaken er krigen i Ukraina

Russisk fly høsten 2018