Hopp til innhold

Reagerer på bombefly: – Det var ikke dette vi sa ja til

Amerikanske bombefly utplasseres på Ørland flystasjon, det får lokalpolitikere til å reagere. De mener det aldri var snakk om at flybasen skulle brukes på denne måten.

Øyvind Næss, kommunestyrerepresentant for SV Ørland kommune

FORUNDRET OVER KURSEN: Kommunestyrerepresentant for SV i Ørland kommune, Øyvind Næss, mener det aldri var snakk om å la amerikanske bombefly øve fra Ørland da basen ble vedtatt bygd her.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det var ikke dette vi sa ja til da det ble bestemt at flybasen skulle ligger her. Jeg må si vi er veldig bekymret over retningen dette tar, sier leder i Ørland SV, Øyvind Næss.

Tirsdag bekreftet Forsvaret at amerikanske bombefly av typen B1-B Lancer utplasseres på Ørland flystasjon, for å blant annet øve sammen med norske fly.

Det er første gang på flere tiår at amerikanske bombefly skal lande og øve ut fra en norsk flybase. Tidligere har bombeflyene kun øvd i norsk luftrom.

– Vi sa ja til en jagerflybase til eget forsvar av Norge, ikke til et militæranlegg som skal fungere som en base for USA. Vi ser forsvarsbegrepet bare utvides og utvides. Dette er ikke greit, sier Næss.

Han viser til at folk på Ørlandet blir urolige av det som skjer.

F-35 inn for landing på Ørland flystasjon, januar 2021

F-35 INN FOR LANDING: F-35 i ferd med å lande ved Ørland flystasjon tidligere denne uka. Disse flyene vil komme til å understøtte og øve sammen med de amerikanske bombeflyene.

Foto: ingrid lindgaard stranden / nrk

Føler seg mindre trygge

I 2012 vedtok Stortinget at Norges nye kampflybase skulle bygges opp på Ørlandet etter at kommunen i lang tid hadde kjempet om dette i konkurranse med Bodø.

På ni år er flybasen endret mye.

Nå blir en møtt av voller, høye gjerder, overvåking og streng sikkerhetskontroll der det tidligere var lett å se hva som foregikk ved flystripa.

Lokalpolitikeren mener økt aktivitet fra USA i Norge vil være med på å øke konfliktnivået mellom stormaktene og at dette skaper usikkerhet blant innbyggere på Ørland.

–Vi er redd dette vil øke spenningsnivået mot vår store nabo i øst. Det kan bli mer utfordrende å bo her når det skjer ring rundt oss som vi ikke har kontroll på. Det blir mer utrygt. Folk er urolige. Vi ønsker ikke å ende opp som en slagmark, sier Næss.

Den russiske ambassaden sier de registrerer med bekymring hvordan Norge stiller sitt territorium til disposisjon.

B-1 bombefly over Trøndelag

ESKORTERES AV F-35: Amerikanske B1-B Lancer bombefly over Trøndelag i fjor sommer. Her øvde flyene kun i lufta, uten at bombeflyene hadde tilhold på den norske basen.

Foto: Forsvaret

Fikk forespørsel i høst

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at det å ta imot de amerikanske bombeflyene er en naturlig del av samarbeidet med USA som Nato-alliert.

Forsvarsdepartementet fikk forespørsel fra det amerikanske luftforsvaret i høst om å utplassere bombefly på Ørland en periode

Beslutningen om å la bombeflyene øve fra norsk jord har skapt reaksjoner også på Stortinget.

På spørsmål fra SV-leder Audun Lysbakken svarer Bakke-Jensen torsdag blant annet at:

«Dette er langtrekkende konvensjonelle bombefly som ikke lenger kan bære kjernevåpen. Regjeringen har vurdert forespørselen grundig og kommet til at den midlertidige utplasseringen vil gi anledning til viktig samøving og trening, og ønsker den velkommen.»

Frank Bakke-Jensen og Hans Ole Sandnes

PÅ ØRLAND: Frank Bakke-Jensen under besøk ved Ørland flystasjon under åpning av nybygg. Forsvarsministeren mener utplasseringen av amerikanske bombefly en kortere periode på Ørlandet er en naturlig del av NATO-samarbeidet med USA.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Til NRK sier Bakke-Jensen at han ikke er overrasket over at SV er kritisk til samarbeidet med USA, fordi SV er imot Nato-samarbeidet i seg selv.

Økt aktivitet i 2020

Amerikanske bombefly er stadig oftere på tokt over nordområdene. Den militære aktiviteten øker raskere enn russernes, meldte NRK i fjor sommer.

Da hadde amerikanske bombefly av typen B1-B flydd over Svensk luftrom for første gang, før de fløy over Norge. Sverige er ikke medlem av Nato.

Bakke-Jensen mener at det å øve med USA i Norge er viktig.

«Vårt medlemskap i Nato er en grunnstein i sikkerhetspolitikken. At våre nære allierte ønsker å bruke betydelig med ressurser på å komme til Norge for å øve og trene på forsvaret av Norge er positivt. Oppholdet er midlertidig og aktiviteten vil finne sted innenfor rammene av norsk basepolitikk og norske myndigheters retningslinjer for alliert aktivitet i Norge og våre nærområder.»

B-1 bombefly fly over Sverige

BOMBEFLY OVER SVERIGE: I fjor sommer fløy amerikanske B1-B Lancer bombefly over svensk luftrom for første gang.

Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

Fly fra Texas

United States European Command skriver i sin pressemelding at dette er en milepæl også for dem:

For the first time in Norway, more than 200 U.S. Air Force personell from Dyess Air Force Base, Texas, with an expeditionary B-1 Lancer bomber squadron, will arrive to support upcoming Bomber Task Force (BTF) missions out of Orland Air Base, Norway.

Selv om Næss selv var med på å ønske flybasen velkommen, er han svært kritisk til det som skjer.

– Vi er innforstått med at det vil komme fly og øve, men det var aldri snakk om at det skulle plasseres bombefly her. Vi tror dette er bare starten på en utvikling vi ikke vil ha. Vi må heller ruste ned i stedet for opp, sier Næss.

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold (H), har tidligere uttalt til NRK at kommunen føler seg godt ivaretatt av Forsvaret i prosessen med at bombeflyene skal plasseres i kommunen.

Siste F-16 fra Ørland flybase

SISTE F-16 FRA ØRLAND: 1. april 2019 forlot de siste jagerflyene av typen F-16 Ørland flystasjon. Nå er F-35 i ferd med å ta over forsvaret av Norge i lufta. F-16 fins fremdeles i Bodø.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK