Hopp til innhold

Russiske militære styrker øver lenger vest: Norge krever åpenhet av Russland

Norge og allierte land følger nøye med på en av de største russiske militærøvelsene siden den kalde krigen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen krever åpenhet av Russland for å unngå misforståelser og økt spenning.

Det russiske fartøyet Marshal Ustinov i internasjonalt farvann utenfor norskekysten. Bildet er tatt i august 2019.

Den russiske krysseren «Marshal Ustinov» har tatt del i øvelsen Zapad 2021 i Norskehavet

Foto: Forsvaret

Russlands militærøvelser er tilbake på nivå med øvelsene under den kalde krigen, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter.

Årets utgave av militærøvelsen Zapad skjer i samarbeid med Hviterussland. 200.000 soldater er involvert denne uken, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Også soldater fra Armenia, Kirgisistan, Kasakhstan, Mongolia og India deltar.

Forsvarets operative hovedkvarter følger øvelsen, som også pågår i internasjonalt farvann utenfor norskekysten.

– Øvelse Zapad 2021 har et større omfang enn Zapad 2017. Årets øvelse foregår lenger vest og øst enn tidligere, sier talsperson Elisabeth Q. Eikeland.

Hun viser blant annet til russisk tilgang på områder som tidligere var dekket av is.

Eikeland sier at ny russisk militærteknologi også er en del av bildet.

Elisabeth Eikeland, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter

Talsperson Elisabeth Q. Eikeland i Forsvarets operative hovedkvarter opplyser at Zapad 2021 har et større omfang enn tidligere øvelser.

Foto: Oda Viken / NRK

Simulere krig

Ifølge Etterretningstjenesten skal øvelsen simulere en krig mot en motstander fra Kolahalvøya og en krig mot en motstander fra områdene ved St. Petersburg.

De russiske væpnede styrkene har satt av store deler av dette året til forberedelser, mener Etterretningstjenesten.

Seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, tror gigantøvelsen blant annet brukes for å teste ut nye våpensystem.

– De vil nok fortsette å teste hvordan nye systemer for elektronisk krigføring og autonome systemer, som for eksempel droner, best kan brukes. Dette er i og for seg ikke nytt, men lærdommer fra Syria og Donbas gjør ofte at man vil teste nye operasjonsmåter på større avdelinger og enheter.

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt mener øvelsen brukes av Russland for å skremme vestlige land.

Foto: FFI

Stiller krav til Russland

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at det er viktig at øvelsen foregår på en åpen og forutsigbar måte som ikke bidrar til å skape misforståelser, og ikke utilsiktet eskalering.

Han stiller klare krav til Russland.

Vi oppfordrer Russland til å være åpne om sin øvingsaktivitet og oppfylle sine forpliktelser om åpenhet og transparens i henhold til Wien-dokumentet.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mener Russland tidligere ikke har oppfylt sine internasjonale forpliktelser til å orientere om øvelser.

Også Stoltenberg krever større åpenhet om Zapad 2021.

Bakke-Jensen opplever at Russland markerer seg stadig sterkere i nord.

Vi har sett tiltagende selvhevdende russisk opptreden i Nordområdene, og stadig økt russisk militær aktivitet i norske nærområder, både i nord og i sør. Norge og våre allierte følger denne utviklingen nøye, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte KNM "Helge Ingstad" på Haakonsvern

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen krever at Russland er åpen om sin øvingsaktivitet for å unngå misforståelser og ikke tilsiktet økt spenning.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Ingen vil høyne spenningsnivået

Bukkvoll ved FFI mener Zapad 2021 er en av de største russiske militærøvelsene i våre områder siden den kalde krigen.

Han mener likevel ikke at øvelsen endrer mye på spenningsnivået mellom øst og vest

Spenningsnivået er allerede veldig høyt. Ingen av partene ønsker å høyne det ytterligere. Man kan midlertidig merke seg at den paranoiaen som var i enkelte kretser om at Zapad kunne bli brukt i et overraskelsesangrep stort sett er fraværende i år.

– Dette betyr vel kanskje at store øvelser på begge sider i avskrekkingsøyemed nå i stor grad er i ferd med å bli en norm, sier Bukkvoll.

I en uttalelse fra Etterretningstjenesten heter det at: «Siden 2013 er det blitt en del av normalbildet å se overføring og trening med luftlandstyrker. Forrige gang Zapad ble gjennomført, 2017, involverte øvelsen en omfattende forsterkning av Kolahalvøya. Vi har ikke sett noen betydelig overføring til nord i 2021».

Lavrov: – Vi har foreslått flere tillitskapende tiltak

På spørsmål fra NRK om en kommentar til denne saken, viser den russiske ambassaden i Oslo til en uttalelse fra landets utenriksminister Sergej Lavrov.

Vladimir Isupov, 1. ambassaderåd ved ambassaden, viser til dette sitatet fra Lavrov:

– Den russiske Generalstaben har for et par år siden foreslått overfor Nato en hel rekke tillitskapende tiltak. Ett og kanskje det første var å bli enige om å holde øvelser lenger borte, på en viss avstand fra grensen, både på russisk side og Nato-landenes sin side. Svaret var et kategorisk «nei».