Hopp til innhold

Vil bygge boliger som ikke kan stige i verdi

Rødt vil sette i gang offentlig bygging av boliger med fast pris. Oppskrift på å sende bolighandelen inn på svartebørsen, mener Høyre.

Boligblokk

Rødt ønsker seg et boligmarked der det ikke er mulig å tjene penger ved videresalg. SV og MDG ønsker også en "tredje boligsektor".

Foto: ANDERS FEHN / NRK

I en tidligere versjon av denne saken sto det at SV også ønsket fastpris på boliger. Dette er ikke riktig. SV ønsker en tredje boligsektor, der folk kan leie, eller kjøpe seg inn over tid, som i leie til eie. NRK beklager feilen.

Med flere og flere unge stående utenfor boligmarkedet vil partier på venstresiden lage et helt nytt boligmarked.

– Boligmarkedet er grunnleggende urettferdig, for det er så stor forskjell på dem som har penger og får hjelp av foreldrene sine til å komme seg inn, og de som ikke har det, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Kari-Elisabeth Kaski fra SV

SVs Kari Elisabeth Kaski mener prisveksten i boligmarkedet må stagges.

Foto: SV

De ønsker en ikke-kommersiell utleiesektor, der for eksempel staten, kommuner eller ikke-kommersielle boligselskap eier boliger som folk kan leie til en rimelig og regulert leie.

– Slik blir det mer forutsigbarhet for leietaker og vedkommende kan spare egenkapital til å kjøpe selv. Det kan også være aktuelt å koble dette til leie til eie-modeller der leietaker etter hvert kan kjøpe seg inn i boligen.

NRK har fortalt om hvordan boligmarkedet fungerer for unge uten høyere utdanning, og hvor vanskelig det er å komme inn dit – over hele landet.

Rødt viser til andre land som har laget en ny sektor i boligmarkedet, med lavere priser. Partiet vil gi boligbyggelagene beskjed om å selge boliger til fast pris, boliger som ikke skal kunne selges videre til høyere pris enn den ble kjøpt.

Bjørnar Moxnes - Rødt holder landsmøte

Rødt og Bjørnar Moxnes viser til andre land hvor deler av boligmarkedet ikke følger kommersielle prinsipper.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Viktigste vi kan gjøre

– De fleste andre siviliserte land rundt oss har en stor andel av boligene i de store byene som er ikke kommersiell. Dette er det viktigste vi kan gjøre, sørge for at man ikke skal ha profitt eller fortjeneste på boligene, men at man bygger ut boliger for kjøp og salg, sier Bjørnar Moxnes (R).

Hvor har du råd til å kjøpe bolig?

Boligkalkulatoren er utarbeidet av NRK i samarbeid med boligportalen VIRDI

Boligkalkulatoren er nå utdatert og derfor ikke tilgjengelig.

På ungdomspolitisk hold i Arbeiderpartiet har de en kanskje-holdning til forslaget.

– Det er ikke hele løsningen. Vi må skattlegge hardere det å eie mange boliger, og så må man bygge flere boliger, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Astrid Hoem, leiar i AUF

AUFs Astrid Hoem peker på andre tiltak for å gjøre det enklere å komme inn i boligmarkedet.

Foto: Sandra Edith Kalland Tenud / AUF

– Er dette noe du kunne tenke deg at Arbeiderpartiet blir med og teste ut etter valget?

– Jeg er glad for at Oslo Arbeiderparti sier de vil teste det ut, og så må vi se på erfaringene derfra for å finne ut om dette er noe vi skal satse fullt ut på, sier Hoem.

Penger under bordet

Forslaget om en ny boligsektor får motbør fra Høyre. De mener en ordning med fastpriser vil føre til private budgivningsrunder, på svartebørsen.

Mari Holm Lønseth (H)

Ifølge Høyres Mari Holm Lønseth vil forslaget fra venstrepartiene føre til bolig handel under bordet.

Foto: Birgitte Aarebrodt

– Det er ikke nye boligkøer vi trenger nå, eller at man betaler under bordet, slik vi hadde i Norge før markedet ble deregulert. Vi må heller jobbe for å bygge flere boliger, sier Mari Holm Lønseth (H).

Men argumentet om at man ender opp med en svartebørs for boliger, avvises av Rødt.

– Hvis man sørger for at det er boligbyggelagene som kjøper boligene før de blir solgt videre, så omgår vi hele problemet, sier Bjørnar Moxnes (R).

18/5: Saken er oppdatert, vi har endret tittel og ingress. Etter publisering ble vi gjort oppmerksom på at SV ikke ønsker fast pris på en tredje boligsektor, slik som Rødt. Dette har vi presisert i begynnelsen av teksten, og lagt til et sitat fra Kari Elisabeth Kaski, samt endre bildetekst. Vi har også lagt til en oversikt hva de ulike partiene ønsker nederst.