Hopp til innhold

Ekspertgruppe anbefaler flere tiltak for å forbedre luftambulansetjenesten: – Skuffet

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener dagens private drift av luftambulansetjenesten fungerer. Men utvalget kommer likevel med flere forslag til tiltak som kan forbedre tjenesten. Ikke godt nok, mener Rødt og Fagforbundet.

Beech B250. Babcock sitt fly.

Selskapet Babcock vant siste anbud om å drive luftambulansetjenesten.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Luftambulansetjenesten har vært i kraftig turbulens de siste årene.

I 2019 ba Rødt, med støtte fra Ap og Sp, staten om å overta ansvaret for drift av ambulanseflyene fordi de mente beredskapen var for dårlig.

Regjeringen oppnevnte etter hvert et ekspertutvalg som skulle se på framtidig organisering av luftambulansetjenesten.

Rapporten fra ekspertene ble overlevert til helseministeren mandag.

Leder av gruppa, Sven Ole Fagernæs, presenterte rapporten. Det er sett på tre modeller av framtidas drift av tjenesten, men konklusjonen har falt enstemmig på dagens modell med noen endringer.

– I vårt arbeid har vi lagt vekt på hvilken modell som best løser utfordringene som er identifisert. Dette blir best ivaretatt gjennom forbedringer i dagens modell, der operativ drift også i framtiden blir ivaretatt av profesjonelle luftfartsorganisasjoner etter anbudskonkurranse, sier Fagernæs.

Flere forsinkelser da nytt selskap overtok

Gruppa har hatt i oppdrag å vurdere dagens modell opp mot andre driftsformer på bakgrunn av mye kritikk rundt dagens private drift. Sommeren 2019 overtok det svensk-britiske selskapet Babcock drifta av luftambulansetjenesten i Norge.

Selskapet fikk tidlig kritikk for dårlig beredskap, og flere av ambulanseflyene deres var ute av drift på grunn av tekniske problemer.

I perioden 1. juli 2019 til november samme år, ble det registrert 286 hendelser der oppdrag har blitt forsinka eller blitt overført fra fly til andre ressurser som redningshelikopter eller Forsvarets helikopter.

Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Flyverforbundet og Fagforbundet har rådet ekspertutvalget til å gå inn for offentlig drift av luftambulansetjenesten.

Babcock Norway opplyser at de har hatt tilnærmet full tilgjengelighet på sine fly de siste månedene.

– I februar leverte vi en tilgjengelighet på 96,93 prosent på våre ambulansefly. Basen med best tilgjengelighet var Gardermoen med 100 prosent og 98,9 prosent på de to flyene. Tromsø og Bodø hadde også svært gode tall med henholdsvis 99,58 prosent og 98,19 prosent. I Alta hadde vi beklageligvis en del nedetid på Alta 2-flyet på grunn av uforutsett teknisk, etter at Alta-basen har hatt fly med 100 prosent tilgjengelighet to måneder på rad.

Forbedringer i dagens modell

Ekspertgruppa foreslår forbedringer i anskaffelsesprosessen og at det stilles krav i kontrakten om gradvis overføring av baser ved operatørbytte. De mener også at det ved framtidige kontrakter bør vurderes om det skal være to operatører i ambulansehelikoptertjenesten, og at det bør være færre helikoptertyper enn i dag.

– Med disse endringene mener vi det blir lagt til rette for å løse utfordringene med anbudsprosessene og operatørbytter. Dagens organisering vil framover gi de beste forutsetningene for likeverdig, kvalitativt god og effektiv pasientbehandling, sier Fagernæs.

  • Les også:

Da Babcock overtok drifta etter Lufttransport, gikk mange av de ansatte flere hundre tusen kroner ned i lønn. Ansienniteten de hadde som flygere, fikk de ikke med seg.

Ekspertgruppa foreslår at det i framtidige anbud legges inn krav om at de ansattes arbeids- og lønnsvilkår videreføres.

Bent Høie i Drammen, oktober 2020.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

–Det er avgjørende å ivareta kompetanse og sikre kontinuitet i samarbeidsforhold i luftambulansetjenesten. Det bidrar til å ivareta beredskap, flysikkerhet og befolkningens trygghet. Jeg vil takke ekspertgruppen for deres grundige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kritiske

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han ikke er beroliget av utvalgets anbefaling. Han viser til at rapporten slår fast at offentlig drift fjerner risiko for kvalitetsreduksjon i forbindelse med operatørbytte og gir bedre vilkår for kvalitet og pasientsikkerhet.

– Da er det uforsvarlig å fortsette å gamble med befolkningas trygghet ved å tviholde på en anbudsmodellen som har ført til nettopp dårligere pasientsikkerhet, sier Moxnes.

Rødt-lederen påpeker at kostnadskonkurranse aldri må veie tyngre enn trygghet i helsetjenestene.

Bjørnar Moxnes, Rødt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Foto: Ryan Kelly / Ryan Kelly

– Det er bra at utvalget foreslår ei forutsetning om virksomhetsoverdragelse som sikrer at personalet skal få fortsette, men vi må også fjerne anbudssystemet som svekker pasientsikkerheta og fører til så mye utrygghet i befolkningen, sier han.

Fagforbundet deler skuffelsen til Moxnes. Også de mener at staten bør overta den operative drifta av tjenesten.

Sissel Skoghaug

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, er skuffet og forundra over ekspertgruppas konklusjon.

Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet

– Fagforbundet er både skuffa og forunda over denne konklusjonen. Tjenestens natur, strukturelle endringer i helsetjenestene og endringer i ambulansetjenestens rolle, tilsier et kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesten til denne utviklinga. Langvarige kontrakter bidrar til mindre fleksibilitet og kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre ønska og nødvendige endringer i kontraktsperioden, sier nestleder Sissel Skoghaug.