Hopp til innhold

Professor om samarbeid med USA om missiler: – Bidrar til å senke terskel for kjernefysiske våpen

USA samarbeider med Norge for å kunne svare på Russlands nye langtrekkende presisjonsvåpen.

Nammos THOR-ER

HØYTEKNOLOGI: Det nye missilet THOR-ER har en topphastighet seks ganger lydens hastighet. Første prøveoppskytning vil skje fra Andøya neste år.

Foto: FFI

Professor og forsker og oberstløytnant ved Forsvarets høyskole Tormod Heier mener at samarbeidet mellom Norge og USA garantert vil bidra til å øke spenningen og mistilliten i de norsk-russiske grenseområdene.

– Norge bidrar til å senke terskelen for bruk av konvensjonelle våpen og kjernefysiske våpen. Riktignok ikke i den fredelige hverdagen, men hver gang det utvikler seg en stormaktsrivalisering i våre strategiske områder.

Tormod Heier mener Russland ser på Norge først og fremst som en del av USAs kampkraft for å demme opp for den russiske Nordflåten i Norskehavet og vestover. Heier advarer mot en videre utvikling.

– Etter hvert vil også hypersoniske missiler bli en del, som både kan være kjernefysiske og konvensjonelle ladninger, men som enhver motpart vil være fristet å komme i forkjøpet, fordi ingen vet hvilken type ladning som er plassert i raketten.

tormod heier

– Norges nasjonale interesser og komparative fortrinn ligger ikke støtten til stadig skarpere og mer avanserte missiler; vårt fortrinn ligger i rollen som brobygger og alliert rollemodell i arbeidet for dialog, avspenning og nedrustning, sier professor Tormod Heier.

Foto: NRK

– Vil styrke forsvaret av Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ser derimot ingen betenkeligheter med missil-samarbeidet med USA.

– En slik teknologi vil kunne bidra til å kunne styrke forsvaret av Norge i selvforsvar mot stadig økende lufttrusler, og være et viktig bidrag til Nato. En mer utfordrende sikkerhetssituasjon styrker viktigheten av tett samarbeid med våre nære allierte, herunder vår viktigste allierte USA, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren mener THOR-ER og det russiske systemet Avangard er to helt forskjellige systemer med ulike bruksområder og formål som ikke er sammenlignbare. Han mener at til tross for at begge kan beskrives som hypersoniske våpen er det ingen likhet mellom den framdriftsteknologien THOR-ER skal demonstrere og våpensystemer som Avangard.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring på Stortinget om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har ingen betenkeligheter med det norske missilsamarbeidet med USA.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Utviklet i hemmelighet

Samarbeidet mellom det amerikanske og det norske forsvarsdepartementet om å utvikle missilet THOR-ER, som kan gå mer enn fem ganger lydenes hastighet, har pågått i all hemmelighet i fem år.

På norsk side har den delvis statseide våpenprodusenten Nammo og Forsvarets forskningsinstitutt deltatt.

Nammo er ifølge selskapet et av få i Nato-land som er i stand til å utvikle, teste og produsere avanserte rakettmotorer for militære formål.

– Spesielt innen ramjetmotorer (en spesiell jetmotor, red.anm.) av denne typen er vi blant de ledende i den vestlige verden, sier konsernsjef Morten Brandtzæg.

konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg

– Målet med programmet er å utvikle og teste prototyper som vil kunne bekrefte at teknologien fungerer etter hensikten, sier konsernsjef i Nammo Morten Brandtzæg.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Nye russiske våpen

I en tale 1. mars 2018 ga president Vladimir Putin opplysninger om Russlands nye våpenprogram.

Putin hevdet at nye atombærende våpen vil sette hele det amerikanske forsvarssystemet mot atomvåpen ut av spill.

Blant de nye våpnene Putin nevnte var missilene Kinzhal og Avangard, som begge går mer enn fem ganger raskere enn lydens hastighet. I desember i fjor ærklærte Russland Avangard operativt.

USA har i dag ikke slike hypersoniske våpen.

Vladimir Puting

I en tale 1. mars 2018 ga Russlands president opplysninger om missiler som går raskere enn fem ganger lydens hastighet.

Foto: kremlin.ru

– Norsk teknologi skal øke rekkevidde

Pentagon har nylig gått offentlig ut om utviklingssamarbeidet med Norge, som skal «gi kritisk teknologi nødvendig for å sikre amerikansk og allierte miltære overlegenhet i hypersoniske system».

I en pressemelding fra Pentagon hevder Nammo at norsk teknologi skal gi amerikanske hypersoniske våpen like stor rekkevidde som våpen fra potensielle fiender. Putin har hevdet at russiske våpen har tilnærmet ubegrenset rekkevidde

En målsetting i samarbeidet med USA er testutskytninger i det som blir kalt «operasjonelt relevante forhold.»

De første testene skal gjennomføres fra Andøya i Nordland neste år.

Det er enighet mellom USA og Norge om å vurdere en framtidig industriell produksjon.

Forsvarsdepartemenet mener missilsamarbeidet løfter det tosidige samarbeidet med Pentagon til et helt nytt nivå.

– Bidrar til å øke spenning

SVs leder Audun Lysbakken frykter at Norge bidrar til å øke spenningen mellom USA og Russland. Lysbakken mener missil-samarbeidet med USA ikke vil gjøre Norge tryggere, heller tvert imot.

– Det er forståelig at Norge er en attraktiv partner i teknologiutvikling, men i dette tilfellet bør vi stoppe opp og vurdere om det tjener norske sikkerhetspolitiske interesser å samarbeide så tett midt i et nytt rustningskappløp, sier Lysbakken.

Audun Lysbakken

SVs leder Audun Lysbakken mener de nye missilene ikke vil gjøre Norge tryggere, heller tvert imot.

Foto: Terje Pedersen

– Styrkebalansen må ikke forrykes

Stortingsrepresentant for Høyre Hårek Elvenes sier at et missilforsvar i Norge må utvikles sammen med våre nærmest allierte. Han frykter de siste års russisk styrkeoppbygging av konvensjonelle våpen og atomvåpen.

– Dette har gjort skillet mellom konvensjonelle våpen og atomvåpen uklart. Dessuten har de beviselig brutt INF-avtalen. Vesten må forholde seg til det. Styrkebalansen må ikke forrykes i favør av Russland, sier Hårek Elvenes.

Hårek Elvenes er stortingsrepresentant for Høyre

- Styrkeebalansen må ikke forrykes til Russlands favør, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H)

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

– Grunn til bekymring

Leder av Rødt Bjørnar Moxnes sier at Norge har all interesse av å føre en balansert sikkerhetspolitikk som setter Norges sikkerhetsinteresser foran USAs stormaktspolitikk

– Når vi ser at Bulletin of Atomic Scientists advarer om at denne våpenteknologien kan bidra til å øke risikoen for krig og i verste fall atomkrig, gir det grunn til bekymring. Rødt ønsker klarhet om denne missilteknologien skal kunne brukes til atomvåpen, sier Bjørnar Moxnes.