Hopp til innhold

Politiet refses for lovbrudd – varsler rekordgebyr

Politiet handlet grovt uaktsomt da de handlet tolketjenester, mener Kofa. Politiet har fått varsel om straffegebyr på 11,8 millioner kroner.

Oslo politidistrikt har fått varsel om straffegebyr på 1,6 millioner.

Oslo politidistrikt omfatter også Asker og Bærum. Distriktet risikerer 3,9 millioner i gebyr etter kjøp av tolketjenester.

Foto: Lise Åserud / NTB

Politiet kjøper årlig tolketjenester for over 50 millioner kroner.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) mener politiet ikke fulgte reglene som gjelder for offentlige innkjøp i perioden 1. juni 2018 – 31. mai 2020.

Større kontrakter skal nemlig kunngjøres. På den måten kan alle som vil delta i konkurransen. Samtidig sikrer offentlige virksomheter at de får riktig tjeneste til riktig pris.

Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikt har tidligere fått straffegebyr for brudd på innkjøpsreglene.

Nå har 8 av landets 12 politidistrikt fått varsel om gebyr på til sammen 11,8 millioner kroner. Gebyret utgjør 13 prosent av kjøpet.

Troms og Innlandet er unntaket.

Nemnda mener øvrige politidistrikt har inngått en ulovlig direkte anskaffelse. Det vil si en anskaffelse som ikke er kunngjort.

– Generelt er mangel på kunngjøring et alvorlig brudd på regelverket. Det sier Tor Martin Joramo Sikkeland i Kofa til NRK.

Lovens lange arm får etter alt å dømme nå det største gebyret siden nemnda fikk tilbake gebyrmyndigheten i 2017.

– Grovt uaktsomt

Kofa skriver at offentlige oppdragsgivere bør å ha god kjennskap til reglene for offentlige anskaffelser.

«Etter nemndas syn må innklagedes manglende overholdelse av kunngjøringsplikten karakteriseres som grovt uaktsomt», heter det i varselet.

Oslo politidistrikt, som også omfatter Asker og Bærum, handlet alene tolketjenester for over 30 millioner kroner, uten å kunngjøre kontrakten.

Kofa vil gi landets største politidistrikt et straffegebyr på 3, 9 millioner kroner.

Her er hele listen:

  • Oslo 3.900.000
  • Øst 2.700.000
  • Vest 1.600.000
  • Sørvest 1.330.000
  • Sørøst 1.290.000
  • Agder 578.000
  • Nordland 265.000
  • Finnmark 169.000

Politiet har fått frist 1. september til å komme med et eventuelt svar til nemnda.

Tapte i retten

Bakgrunnen for det som nå kan bli et historisk straffegebyr er to tidligere saker fra Møre og Romsdal og Trøndelag.

Enhetene fikk i 2020 over 2 millioner i straffegebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester.

Politiet brakte vedtakene inn til retten for prøving. De vant i tingretten, men i lagmannsretten ble nemndas avgjørelse stadfestet.

Politiet er ikke enig i avgjørelsene.

– Politiet delte ikke lagmannsrettens oppfatning om at det var grunnlag for å karakterisere bruddet som grovt uaktsomt, skriver avdelingsdirektør Marianne Haajem i Politiets fellestjenester i en e-post til NRK.

Det er Politiets fellestjenester som representerer distriktene i klagesakene.

Uenig i jussen

Haajem sier det var tvil om kjøp av tolketjenester på forskjellige språk var å anse som «liknende kontrakter».

– Det forelå ingen retningsgivende praksis fra nasjonale eller internasjonale domstoler, understreker Haajem.

Spørsmålet i retten var om tolketjenestene gjennom året skulle ses som en samlet anskaffelse, eller om hver enkelt bestilling var en egen separat anskaffelse.

Kofa kom frem til at oppdragene måtte ses under ett. Anskaffelsen skulle derfor vært kunngjort.

Klagene førte til at politiet fikk på plass en rammeavtale med leverandører i juni 2020.

NRK har vært i kontakt med eieren av firmaet som klaget politiet inn til nemnda. Han ønsker ikke å kommentere varslene politiet nå har mottatt.