Hopp til innhold

Flygere på redningshelikopter frykter straff

Pilotene på redningshelikopteret må bryte loven for å få pasientene raskt til sykehus. Nå frykter de å bli straffet for det som er systemets feil, i likhet med vaktsjefen på «Helge Ingstad».

AW101, Sar queen

Det nye redningshelikopteret lander på Voldsløkka i Oslo med en pasient fra Stavanger. Pasienten skulle videre til Rikshospitalet, som ikke har godkjent landingsplass.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Sykehusene har ikke laget godkjente landingsplasser. Pilotene må velge mellom å bryte loven eller ofre pasientens beste.

Bare et fåtall norske sykehus er godkjent for det nye redningshelikopteret Leonardo AW101 (også kalt Sar Queen).

Det er mye større enn de gamle, og kaster kraftige vinder rundt seg ved landing og avgang.

Ifølge Forsvaret betyr det at fartøysjefen er nødt til å påberope seg nødrett – hver eneste gang pasienter skal flys helt fram til et sykehus uten godkjent landingsplass.

Straffet etter ulykke

Hvis noe da går galt, konstaterer Forsvaret at pilotene risikerer å bli personlig straffeforfulgt.

– Det har vi sett nå med «Helge Ingstad», hvor en enkeltperson, altså vaktsjefen, blir straffeforfulgt, i stedet for Forsvaret som system, sier oberst Kenneth Øvland, som er sjef ved Luftoperativt inspektorat.

Kennet Øvland, sjef Luftoperativt inspektorat

Ifølge oberst Kennet Øvland er det usikkerhet blant piloter i Redningstjenesten om hvorvidt man skal lande ved sykehus eller ikke.

I fjor ble det utført 1048 ambulanseoppdrag med redningshelikopter. Ifølge Øvland blir de fleste pasientene levert på sykehus.

– Hvis det skulle oppstå en hendelse på bakgrunn av en nødrettsbetraktning som ikke var riktig, så vil man kunne se at påtalemyndigheten i dag vil gå etter den enkelte fartøysjef – og holde ham personlig ansvarlig, sier Øvland.

AW101, SAR Queen, Redningshelikopter, Sykehuset Levanger

Sykehuset i Levanger er blant dem som oftest har besøk av redningshelikopteret AW101, uten å ha godkjent landingsplass.

Foto: VEGARD WOLL / NRK

– Vi har en usikkerhet blant våre fartøysjefer, om man skal lande på en landingsplass som ikke har konsesjon, eller om man skal la være. Dette er ikke en ting vi ønsker at våre flygere skal sitte og gruble på underveis, når de allerede flyr under marginale forhold, sier Øvland.

KNM Helge Ingstad under vann

Fregatten KNM «Helge Ingstad» sank ved Hjeltefjorden utenfor Bergen, 8. november 2018, etter kollisjon med tankbåten MT «Sola TS».

Foto: Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

Beslutning om nødrett

Statsadvokat Benedikte Høgseth fører saken mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad». I mai ble han dømt til 60 dagers betinget fengsel i Hordaland tingrett. Det skjedde etter at fregatten han hadde brovakt på kolliderte med en tankbåt.

Saken er anket, og skal behandles i lagmannsretten om ikke lenge.

Høgseth sier det ikke er nytt at offiserer kan stilles personlig straffansvarlig for handlinger utført i tjeneste for Forsvaret.

Men hun antar at dersom skader fra det nye helikopteret er så store at det blir startet etterforskning, vil man måtte undersøke om det var holdbart av piloten å påberope nødrett.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i Hordaland tingrett

Statsadvokat Benedikte Høgseth fører saken mot vaktsjefen fra KNM «Helge Ingstad», sammen med statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Så vil en slik etterforskning måtte forsøke å avdekke om de skader som oppstod var «påregnelige» følger av at en benyttet en ikke-godkjent landingsplass eller ikke, skriver Høgseth i en e-post til NRK.

Høgseth understreker at dette er personlige tanker og merknader rundt problemstillingen.

Les også Tiltalt vaktsjef etter KNM «Helge Ingstad»-forlis får støtte: – Uthengt som syndebukk

WxlqR-jhFVA

Luftfartstilsynet

Forsvaret er i jevnlig kontakt med Luftfartstilsynet for å finne løsninger som ikke gjør pilotene så utsatt.

– Vi skjønner jo at de kan ha en bekymring, men dette er noe vi må se på ved hver enkelt plass hvor det foretas landinger, sier seksjonsleder Henning Tennes. Han leder flyplass- og flysikrings­seksjonen hos Luftfartstilsynet.

 Seksjonssjef for flyplass og flysikring, Luftfartstilsynet, Henning Tennes.

Seksjonssjef Henning Tennes i Luftfartstilsynets flyplass- og flysikringsseksjon forsøker å finne løsninger sammen med helseforetak og Forsvaret.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Det er helseforetakene som eier og har ansvar for landingsplassene ved norske sykehus.

Oberst Kennet Øvland ber om at det på kort sikt blir gitt dispensasjoner.

– Dersom Luftfartstilsynet innvilger dispensasjon, vil landingene bli ansett som lovlige, på linje med andre, godkjente landingsplasser, sier Øvland.

Luftfartstilsynet forsøker å finne midlertidige løsninger, blant annet vurderer man om det kan gis dispensasjon for landing dersom det settes opp vakthold for å holde folk unna når redningshelikoptre lander og tar av.

– Vi har vært i dialog, og vil fortsette å være i dialog med helseforetakene og Forsvaret for å finne en best mulig, snarlig løsning, sier Hennes.

Tidligere saker henlagt

Ingen av Luftforsvarets flygere har til nå blitt straffeforfulgt etter uhell ved sykehusene med det nye redningshelikopteret.

– Men vi har også hatt tilfeller hvor påtalemyndigheten har gått direkte på fartøysjefer hos oss. Det har dreid seg om landinger i naturreservat, sier Øvland.

Nye redningshelikopter

De første redningshelikoptrene av typen Leonardo AW101 ble satt i drift i Norge i 2020. Det viste seg at de lager trøbbel ved de fleste av landets sykehus.

Foto: Forsvaret

NRK har bedt Riksadvokatens stab om svar på hvilket ansvar fartøysjefer tar på seg når de lander ved sykehus uten godkjent landingsplass. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas uttaler de seg som regel ikke om enkelttypetilfeller.

For flygerne er alternativet å lande på nærmeste flyplass, hvor pasienten blir hentet med sykebil.

– Heldigvis har tidligere saker blitt henlagt, men resultatet er at den enkelte fartøysjef i større grad bruker tid og ressurser på disse vurderingene, i stedet for å fokusere på flygingen, sier Øvland.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev NRK at helikopterlandingsplassen på Haukeland universitetssykehus ikke er godkjent for det nye redningshelikopteret Leonardo AW101. Dette er ikke riktig, og er nå rettet.