Hopp til innhold

Øyfolk vil søke seg til rik nabokommune

Maling flasser av veggene på den gamle skolen, mens i den iskalde boligen til vikarlærerne må vann hentes i dunker. Nå har folk på Rolvsøya fått nok.

Ida Wiman Jektvik

Småbarnsmamma Ida Wiman Jektvik flyttet til Rolvsøya i 2021 sammen med mann og barn. Hun har sett seg lei på at Måsøy kommune ikke prioriterer skole og barnehage på stedet.

Foto: Privat

– Frustrasjonene er så store at vi har gitt opp å krangle med kommunen. Det kan ikke bli verre enn det er nå, sier trebarnsmor Ida Wiman Jektvik.

Hun flyttet til Rolvsøya i Vest-Finnmark i 2021 sammen med sin ektemann. Ett og et halvt år senere går Jektvik i bresjen for å melde øysamfunnet ut av Måsøy kommune, og inn i nabokommunen Hammerfest.

Får hun viljen sin kan Måsøy miste rundt 100 innbyggere.

Utrangert skole på Rolvsøya

Gunnarnes skole på Rolvsøya er nedslitt etter flere tiår uten vedlikehold. Ifølge innbyggerne har det vært liten vilje fra Måsøy kommune til å renovere den.

Foto: Privat

– Det er ikke det minste merkelig at de lærerne som har kommet hit ikke blir så lenge. Lærerboligen er i en elendig tilstand. Det mangler innlagt vann. Beboerne må hente vann i dunker, sier Jektvik.

Og fortsetter:

– Det største problemet for småbarnsforeldre er barnehage og skole. Det er satt i gang en utredning om nybygg eller restaurering, men ingen av de jeg har snakket med har noen tro på at det faktisk skjer.

– Innbyggerne har jobbet for dette i 30 år, og lite eller ingenting har skjedd så langt. Vi har mistet trua på Måsøy kommune. Så enkelt er det, sier Jektvik.

Rolvsøya er et av de nordligste lokalsamfunnene i Norge, og er en del av fiskerikommunen Måsøy.

Overrasket ordfører

I et folkemøte på Rolvsøya bestemte hun og 16 andre innbyggere seg for å opprette en komité som skal starte arbeidet med å melde bygdesamfunnet ut av fiskerikommunen Måsøy.

– Komiteen består av folk fra næringslivet, de to bygdelagene på Rolvsøya og FAU. I tillegg skal vi gjennomføre en underskriftskampanje før søknaden blir sendt. Det er viktig å vite hvor mange som faktisk er med oss i dette, sier Jektvik.

De trekker blant annet fram at de i dag har god kontakt med kulturskolen og skolene i Hammerfest. Elevene fra Rolvsøya har fått en flere tilbud og deltatt på en rekke aktiviteter som svømming, julegudstjeneste, hospitering og kino.

– Akkarfjord skole har vært uvurdelig for oss. De har tatt i mot våre elever med åpne armer, sier Jektvik.

Rolvsøy, Måsøy kommune

Rolvsøya med bygdesamfunnet Gunnarnes.

Foto: NRK

For kommuneledelsen i Måsøy kommer nyheten som en solid overraskelse.

– Ja, jeg er overrasket, spesielt fordi man ikke er blitt orientert og involvert i et folkemøte, sier ordfører Bernth Sjursen (Ap).

– Innbyggerne uttrykker frustrasjon over mange års kamp for oppussing av skolen, uten at de er blitt hørt. Lærerboligen skal også være i svært dårlig stand. Hva tenker du om det?

– Skolen er gammel, det vet jeg. Men vi har også fått en sak til politisk behandling, der det snakkes om et modulbygg eller om man skal pusse opp. Saken er under utredning i kommuneadministrasjonen, sier Sjursen.

– Når det gjelder lærerboligen, har jeg fått tilbakemelding fra administrasjonen om at alt skal være i orden, slår ordføreren fast.

Bernth R. Sjursen (Ap), ordfører i Måsøy kommune

– Det vil være en katastrofe om innbyggerne på Rolvsøya forsvinner til en annen kommune, sier ordfører i Måsøy, Bernth Sjursen.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Årelang konflikt

Problemene på Rolvsøya går mange år tilbake i tid, og har involvert politikere i flere valgperioder. I tillegg har kommunen slitt med store utfordringer med å få tak i kommunedirektører.

– Siden jeg overtok i 2019 har seks personer vært innom stillingen. Det gjør at ting tar tid, sier Sjursen.

Han understreker at om innbyggerne på Rolvsøy får det som de vil, vil det få store konsekvenser for Måsøy kommune.

Nylig kom oppdaterte befolkningstall fra SSB som viser at 43 personer flyttet ut av kommunen i 2022. Med et totalt innbyggertall rett over 1000 innbyggere, vil et frafall av de drøye 100 innbyggerne på Rolvsøya få stor betydning.

– Vi er en liten kommune, og trenger alle hodene vi har. Det vil være en katastrofe om innbyggerne på Rolvsøya forsvinner til en annen kommune, sier Sjursen.

Gunnarnes skole

Gunnarnes skole på Rolvsøya i Måsøy.

Foto: Privat

Undring i Hammerfest

I Hammerfest er overraskelsen like stor som i nabokommunen litt lenger øst.

– Jeg er både overrasket og forundret. Det er jo ikke ofte at ting som dette skjer, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Terje Wikstrøm, ordfører Hammerfest

– Jeg er både overrasket og forundret. Det er jo ikke ofte at ting som dette skjer, sier ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap).

Foto: Allan Klo / NRK

– Om dette realiseres, vil det bety flere innbyggere i Hammerfest. Hvordan ser du på det?

– Enhver kommune vil jo søke økning i folketallet. Samtidig vil jeg understreke at en slik prosess må gjennomføres på en god måte i kommunen de allerede eksisterer i. Det er jo en misnøye her som krever god dialog med Måsøy kommune, sier Wikstrøm.

Hammerfest i mørketid

Hammerfest har de siste 20 årene nytt godt av Equinors gassanlegg på Melkøya. Nå kan de få rundt 100 flere innbyggere.

Foto: Allan Klo / NRK

Første stopp: Statsforvalteren

En søknad fra innbyggerne på Rolvsøya vil etter hvert havne på statsforvalterens bord.

– Om det er slik at Måsøy kommune er uenige og Hammerfest er enige, så finnes det eksempler på at Regjeringen har gjennomført en grenseendring, sier fagdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan-Peder Andreassen.

– Om det blir fremmet et slikt forslag, vil det først bli sendt på høring til de respektive kommunene. Hva kommunene måtte mene om det, vil jo ha betydning for hva utfallet skal kunne bli, sier Andreassen.

Jan-Peder Andreassen, Statsforvalteren

– Om det blir fremmet et slikt forslag, vil det først bli sendt på høring til de respektive kommunene, sier Jan-Peder Andreassen, fagdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Flere eksempler

Forfatter Per Gunnar Stensvaag har gitt ut bøker om kommune- og fylkesreformen. I tillegg har han over flere år sett nærmere på tilfeller der småsamfunn vil bytte kommune. Ett slikt eksempel er innbyggere i Fitjar kommune i Vestland.

– I 1995 ble Fitjar-øyene med 225 innbyggere overført fra Fitjar kommune til Bømlo. Da hadde tradisjonell båttransport blitt erstattet med veier og bruer som gjorde det mer praktisk å søke seg mot Bømlo, sier Stensvaag.

Per Gunnar Stensvaag

Forfatter Per Gunnar Stensvaag har i flere år fulgt utviklingen i Distrikts-Norge.

Foto: Mareno Leonhardsen / Bladet Vesterålen

– Hvilke muligheter har innbyggerne på Rolvsøya med å nå fram?

– Jeg oppfatter dette mest som en protest fra Rolvsøya, kanskje for å få oppmerksomhet rundt sin sak. Om det er realisme i en slik flytting, det tviler jeg på. Men, det kan jo fungere for å få de til å våkne på kommunehuset i Havøysund, sier Stensvaag.