Hopp til innhold

Over 20 anmeldelser for ulovlig garnfiske: – Kan få dramatiske konsekvenser

Det er inndratt ulovlige laksegarn fra Vestland til Troms og Finnmark i sommer. Flere personer er også anmeldt for det ulovlige fisket.

Søndag inndro Statens naturoppsyn (SNO) en 80 meter lang settegarnslenke i Survika i Hammerfest. I tillegg ble et settegarn inndratt i Komagfjord i Alta.

I juni inndro Statens naturoppsyn (SNO) en 80 meter lang lenge med settegarn på Survika i Hammerfest kommune. I tillegg ble et settegarn inndratt i Komagfjord i Alta.

Foto: Statens naturoppsyn

– Vi har så langt i år inndratt 62 umerkede laksegarn i sjø mot 52 på samme tid i fjor. I tillegg kommer 21 anmeldelser og beslag med kjent gjerningsmann.

På samme tid i fjor var det 6 anmeldte saker.

Det skriver fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn (SNO), Knut Magne Thomassen, i en e-post til NRK om beslagene og anmeldelsene de har gjort så langt i sesongen.

Det er i etterkant også blitt inndratt flere ulovlige garn i fylkene Vestland og Nordland.

– SNO tok fredag morgen beslag i ei ulovlig satt garnlenke ved Bruvik i Osterøy. En person er mistenkt og har meldt seg til politiet. Forholdet blir anmeldt, skriver Miljødirektoratet på Twitter.

Statens naturoppsyn inndro i juni et ulovlig satt garn ved Stolmen i Austevoll i Vestland fylke. Garnet var 74 meter langt og 6,5 meter høyt. Det stod tre døde laks i garnet.

Statens naturoppsyn inndro i juni et ulovlig satt garn ved Stolmen i Austevoll i Vestland fylke. Garnet var 74 meter langt og 6,5 meter høyt. Det stod tre døde laks i garnet.

Foto: Statens naturoppsyn

– Kan få dramatiske konsekvenser

Fungerende seksjonsleder i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Heidi Hansen, påpeker at laksen er rødlistet og truet av en rekke påvirkninger som rømt oppdrettslaks, lakselus, klimaendringer og invaderende pukkellaks.

– For å sikre at bestandene overlever og at fisket kan opprettholdes i framtiden har det derfor vært nødvendig med streng regulering av fisket både i elver og i sjøen, skriver Hansen i en e-post til NRK.

– Ulovlig garnfiske etter laks kan få dramatiske konsekvenser, særlig for små og sårbare bestander, hvor ett enkelt garn i sjøen kan gi færre laks som gyter elva og dermed føre til ytterligere nedgang for bestanden.

Statens naturoppsyn inndro i juni to garn i Nordland fylke. Det ene ble inndratt i Storgjeva i Vestvågøy og et garn ved Nesland i Flakstad. Det sto en sild og tre sei i garnene.

Statens naturoppsyn inndro i juni to garn i Nordland fylke. Det ene ble inndratt i Storgjeva i Vestvågøy og et garn ved Nesland i Flakstad. Det sto en sild og tre sei i garnene.

Foto: Statens naturoppsyn

Får inn flere tips

Knut Magne Thomassen opplyser at SNO har et fast løpende lakseoppsyn langs hele kysten.

De har ikke et økt fokus fra i fjor til i år.

– Men vi registrerer et økende antall tips inn til oss. Dette bidrar nok at SNO treffer bedre når det gjelder å få stanset enda mer av denne aktiviteten, skriver Thomassen

Han legger til at ulovlig garnfiske kommer i tillegg til en rekke andre trusselfaktorer for den atlantiske villaksbestanden.

– Det er flere som ikke synes dette ulovlige fisket på sårbare blandede laksebestander i sjøen er greit.

Les også: Naturen forsvinner, men vi får det ikke med oss

Peter Oma
Peter Oma

Daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Vegard Ludvigsen, er svært bekymret etter klorlekkasjen hos oppdrettsgiganten Grieg Seafood.

Daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Vegard Ludvigsen, er svært kritisk til at de igjen registrerer ulovlig fiske etter laks i elva de forvalter.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Øker vaktholdet i Altaelva

Det er ikke bare i sjøen at det registreres ulovlig fiske. I Altaelva, som av mange rangeres som en av verdens beste lakseelever, har de på starten av sommeren avdekket en del tjuvfiske i elva.

Daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Vegard Ludvigsen, opplyser at dette er noe de tar svært alvorlig.

På bakgrunn av økt tjuvfiske så har ALI økt vaktholdet i elva.

– Vi øker vaktholdet og slår knallhardt ned på tjuvfiske, sier Ludvigsen, som legger til at det er personer i alle aldersgrupper som fisker etter laks ulovlig i Altaelva.

Det er også observert tjuvfiske i munningen til Altaelva.

Statens naturoppsyn inndro i juni to garn i Nordland fylke. Det ene ble inndratt i Storgjeva i Vestvågøy og et garn ved Nesland i Flakstad. Det sto en sild og tre sei i garnene.

Statens naturoppsyn inndro i juni to garn i Nordland fylke. Det ene ble inndratt i Storgjeva i Vestvågøy og et garn ved Nesland i Flakstad. Det sto en sild og tre sei i garnene.

Foto: Statens naturoppsyn

Betydelig nedgang

I en ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, kommer det fram at lakseinnsiget var blant de laveste som noen gang er registrert i 2022.

Lakseinnsiget, som er antall laks som hvert år kommer tilbake som gytefisk fra havet til elvene i Norge, var derimot litt høyere i 2022 enn bunnåret som var i 2021.

De siste fem årene er gjennomsnittet under 500.000 laks som har kommet opp i elvene i Norge.

Laksebestandene er mest redusert i Midt-Norge og Vest-Norge.

Lakselus, rømt oppdrettslaks og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks.

Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep er også store trusler som reduserer laksebestandene.

Les også: Jakter med harpun og garn på rømd oppdrettsfisk

Fangar rømd laks med garn og harpun
Fangar rømd laks med garn og harpun

Viktig lakseelv sliter

Tanavassdraget skiller seg negativt ut i Nord-Norge, med en betydelig nedgang i laksebestandene.

I 2022 kom færre laks tilbake til Tana enn de har registrert noen gang tidligere.

Samtidig som at mengden laks som kommer tilbake fra havet er lavt, er det flere laks som gyter i elvene enn før.

Det har en naturlig forklaring, forteller seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning, Torbjørn Forseth.

– At det blir flere gytefisk, selv om det kommer færre laks tilbake fra havet, skyldes betydelige innskrenkinger av laksefisket i sjø og elv.

Les også: Følg den uønskte pukkellaksen direkte frå elvebotnen

Oppsett av direkte kamera i Vestre Jakobselv
Oppsett av direkte kamera i Vestre Jakobselv

Ny trussel

Pukkellaksen er ifølge rapporten en ny trussel, og det mangler kunnskap om effekter av pukkellaks på lokale laksefisk.

– I 2023 installeres feller nederst i mange elver Finnmark for å hindre pukkellaks i å gå opp i elvene, men vi vet ikke nok om hvor godt tiltakene virker.

Det skriver Eva B. Thorstad i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i en pressemelding.

Fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn (SNO), Knut Magne Thomassen, kan ikke si om den varslede pukkellaksinvasjonen er årsaken til at flere setter ulovlige laksegarn i år.

– Dette har vi ingen holdepunkter for å kunne bekrefte.

Les også: Får ikke fiske etter uønsket art i sjøen: – Som å kjempe mot et mangehodet troll

Pukkellaks i ferd med å dø
Pukkellaks i ferd med å dø

I juni dro Statens naturoppsyn et ulovlig garn som var satt i Bjørnvika i Salangen kommune.

I juni dro Statens naturoppsyn opp et ulovlig garn som var satt i Bjørnvika i Salangen kommune.

Foto: Statens naturoppsyn