Hopp til innhold

Militærøvelse vil påvirke trafikken i Finnmark: – Beregn litt ekstra reisetid

10.000 norske og allierte soldater skal øve langs veiene i Finnmark under øvelsen Nordic Response de kommende ukene.

Militærkolonne Cold Response

Snart gjennomfører Forsvaret og våre allierte øvelse Nordic Response. Øvelsen gir økt trafikk på veier, terreng og i norsk luftrom.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Over 20.000 soldater deltar på øvelsen. Av disse vil cirka 10.000 være på land, og de vil være de mest synlige under øvelsen.

Deltakerne kommer fra minst 14 land, men tallene kan endre seg etter hvert som øvelsen nærmer seg.

Fra 27. februar til 20. mars vil det være militær trafikk og øvingsaktivitet på veiene i Finnmark i forbindelse med øvelse Nordic Response 2024.

– Øvelsen kan føre til forsinkelser i de berørte områdene. Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme, beregne litt ekstra reisetid, og sjekke trafikkinformasjon før de reiser, sier seksjonssjef Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen nord i en pressemelding.

Disse hovedveistrekningene i Finnmark blir særlig berørt:

  • E6 mellom Kvænangen og Skaidi
  • E45 mellom Alta og grense Finland (Hetta)
  • Rv. 92 fra kryss E45 mot Skáidi
  • Rv. 94 fra kryss E6 til Hammerfest
  • Fv. 8008 – Gargiaveien

Les også Vinterøvelse i rasutsatt område: – Trenger utbedring

E45 ved Kløfta

Militær kolonnetrafikk

Fra tirsdag 27. februar vil det være militær kolonnetrafikk på E6 mellom Langnes og Alta. Ved Langnes vil det være redusert hastighet på grunn av transporter fra Forsvarets midlertidige havn på stedet.

En kolonne består av fire til tolv militære kjøretøy. Kolonnene vil være merket, og kjøretøy med bred last vil ha følgebil og ekstra merking. En militær kjøretøykolonne må ikke hindres eller forstyrres.

Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune samarbeider tett med Forsvaret og andre sivile myndigheter under øvelsen.

– Vi oppfordrer trafikantene til å følge med på trafikkmeldinger og informasjon som gis av Forsvaret og andre myndigheter. Dette er spesielt viktig i områdene som blir mest berørt, sier Bjørg Anita Joki, samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune.

Militærkolonne nærmere

De som er på veiene i Nord-Norge kan møte militære kolonner. Det kan føre til at trafikken går tregere enn normalt.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Kan bli stengt i 20 minutter

Under feltøvelsen som starter 3. mars, vil det være militær øvingsaktivitet på deler av de berørte hovedveistrekningene. Strekningene kan bli stengt i inntil 15–20 minutter.

– Strekningene vil være skiltet spesielt, og Militærpolitiet vil være til stede og informere trafikantene. Vi oppfordrer til ekstra oppmerksomhet på disse strekningene, sier Nilsen.

Håvard Langmo i Vegtrafikksentralen Nord oppfordrer folk til å beregne ekstra tid når de skal reise. I tillegg til militære kolonner kan også strekningene bli stengt på grunn av bilberging som følge av øvelsen.

– Man må følge litt ekstra godt med, og ha ekstra god tålmodighet.

Håvard Langmo, faggruppeleder i Vegtrafikksentralen Nord.

Håvard Langmo i VTS Nord påpeker at det kan bli trafikkstans siden det er mange som skal ut på veien og mulig noen uerfarne nye soldater som skal kjøre i ukjente områder.

Foto: Statens vegvesen

Han forstår at det kan oppstå frustrasjoner når det er stans i trafikken, men han ber folk ta det med ro og vise hensyn til de som er ute på vegen.

– Det er en nødvendig øving vi gjør, det er viktig for militæret å få lov å trene, sier Langmo.

Feltøvelsen avsluttes 15. mars, men det vil være militære forflytninger i Finnmark fram til 20. mars.

Les også Reineier fortviler over NATO øvelse i Finnmark: – Vi har ingenting vi skulle ha sagt

Johan Ivvar Gaup står i viddelandskap med reinflokken i bakgrunnen.

Forsvaret ber folk som ser uvanlig aktivitet under øvelsen om å ta kontakt med politiet eller PST.

Restriksjoner i lufta

Fra og med 4. til og med 15. mars er store deler av Nord-Norge underlagt restriksjoner for sivil flyvning. Dette inkluderer også sivil droneflyvning.

Restriksjonene er innført for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel vil det være over 110 fly og helikoptre i sving, og for å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner, er det innført et forbud.

Over 100 kampfly

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder. Særlig stor aktivitet blir det på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Les også Politiet til finnmarkingene: Slik avslører du russisk spionasje

Politimester i Finnmark. Ellen Katrine Hætta.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark