Opprør i nord: Krever kvote-utsettelse

Flere titalls kystordførere og fiskeriforeninger krever at regjeringens kvotemelding blir utsatt. De vil vente til Riksrevisjonen sin gransking av fiskerifeltet i Norge legges fram.

Fiskebåt, Finnmark Fisk

I slutten av mars blir fremtidenes fiskeripolitikk bestemt. Det reagerer flere fiskeriforeninger på.

Foto: Pascal Gertschen / Finnmark Fisk AS

31. mars blir fremtidens fiskeripolitikk vedtatt. Da skal Stortinget skal behandle forslaget om framtidens kvotesystem.

En måned senere, 28. april, legger Riksrevisjonen fram sin gransking av fiskerifeltet i Norge. Med en rapport viser de hvordan regelverket har blitt fulgt opp i fiskerifeltet.

De nordnorske ordførerne og fiskeriforeninger ber nå om at Stortinget venter med å presentere kvotemeldinga til den rapporten kommer.

Kvotesystemet inneholder blant annet regler for hvem som kan fiske, hvordan de kan fiske og hvor mye de kan fiske.

– Kvotemeldinga går i fullstendig feil retning når det gjelder å skape verdier. Og ikke minst for desentralisert næring og ei fremtidsretta, miljøvennlig næring.

Det mener leder av Fiskekjøpernes Forening, Steinar Eliassen. Sammen med flere foreninger og ordførere har de nå signert et opprop.

Ikke vært optimalt

– Riksrevisjonen kommer med sin rapport om forvaltninga av de norske fiskeressursene og man vet at det ikke har vært optimal forvatning, sier Eliassen.

Derfor bør kvotesystemet bli utsatt, mener han.

– Det er bare å se på hva slags pris og ringvirkninger trålerne gir, sammenlignet med det som kystflåten gir. Det største trålerrederiet er for eksempel helt avhengig av kystflåten for å i det hele tatt kunne ha drift på fabrikkene sine.

Han mener at hele opposisjonen er imot at kvotemeldinga skal behandles før riksrevisjonens rapport.

Steinar Eliassen

Leder av Fiskekjøpernes Forening, Steinar Eliassen vil at Stortinget skal vente med kvotemeldingen til Riksrevisjonen er ferdig med sin rapport.

Foto: Jørn Inge Joahnsen / NRK

Saksordfører for kvotemeldingen i Stortinget, Tom-Christer Nilsen, forteller at de har vurdert om det er nødvendig å vente til Riksrevisjonen er ferdig med sin rapport.

– Riksrevisjonen skal gjennomgå hvordan forvaltningen har fulgt opp det regelverket vi har. Det vi jobber er det selve overordnede regelverket.

– Jeg registrerer i oppropet at det egentlig handler mer om hvordan regelverket praktiseres heller enn hvordan regelverket er utformet. Samtidig opplever jeg at kvotemeldingen i praksis vil overføre mer fisk til kystflåten. Og jeg syns det er litt underlig at man skal protestere mot det og fremdriften i det, sier Nilsen.

Vil fjerne usikkerhet

Nilsen sier at under høringen om meldingen kom det frem at de fleste fiskeriorganisasjonene og sjømatorganisasjonene ønsket framdrift i prosessen.

– Vi fjernet den usikkerheten som nå er knyttet til behandlingen av kvotemeldingen, og den tiden det tar.

Han mener dette er en prosess som må i havn så fort som mulig slik at folk i næringa kan få trygghet angående sin fremtidige virksomhet.

Det reagerer Steinar Eliassen på.

Tom-Christer Nilsen (H)

Saksordfører for kvotemeldingen i Stortinget, Tom-Christer Nilsen forteller at de ikke vil utsette kvotemeldingen.

– Det er typisk politikerprat. Kvotemeldingen bryter helt innlysende med Havressursloven og deltakerloven, mener Eliassen.

Han mener Riksrevisjonen tross alt er Stortingets instrument for å kontrollere forvaltninga.