Hopp til innhold

Ungdom mot ungdom i klimakampen

Rett før Høyesterett kommer med sin dom i klimasøksmålet fra miljøorganisasjonene, åpner regjeringen for ny leteboring i Barentshavet. I nord står ungdom på begge sider i denne klimakampen.

Ole-Hermann Mathisen (t.v.) og Styrk Eriksen

Ole-Hermann Mathisen og Styrk Eriksen er to av mange ungdom som vil inn i oljeindustrien i Finnmark.

Foto: ALLAN KLO / NRK

– Det er bra at man prøver finne mer olje utenfor Finnmarkskysten, for oljeaktiviteten betyr mye for oss som bor i nord, sier Ole-Hermann Mathisen.

17-åringen er elev på mekaniske fag ved Hammerfest videregående, en skole som har en rekke utdanningsmuligheter knyttet til olje- og gassindustrien.

Ole-Herman Mathisen sier han sikter seg inn mot en jobb i den næringen i framtiden. Han håper derfor at oljeproduksjonen fortsetter i årene som kommer, og at miljøorganisasjonene ikke når fram med sitt klimasøksmål mot den norske stat.

– Bransjen jeg skal inn i er på vei til å bli mer grønn, og det har jeg lyst til å bli med på, sier Mathisen.

Melkøya

Oljeaktiviteten og gassanlegget på Melkøya har gitt Hammerfest kommune mange nye arbeidsplasser og gode skatteinntekter.

Foto: Allan Klo

Tror oljen vil skape vekst i flere kommuner i Finnmark

Klimasøksmålet er en pågående klimarettssak hvor miljøvernorganisasjonene Greenpeace og Natur og ungdom har saksøkt staten. De vil ha Høyesteretts mening om grunnlovens paragraf om retten til et sunt og levelig miljø, er forenlig med petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Høyesterett har gitt beskjed om at dommen i klimasøksmålet kommer tirsdag 22 desember. Men uten å vente på den, ga regjeringen nylig klarsignal til å lete i nye områder i Barentshavet.

Ole Herman Mathisen og klassekameraten Styrk Eriksen er begge fra Hammerfest. De takker oljebransjen for at Hammerfest er blitt det den er i dag. De mener denne næringen vil skape vekst og optimisme flere steder i Finnmark dersom det blir nye oljefunn.

– Hva hadde Hammerfest vært uten oljen? Mange av innbyggerne her er sysselsatt gjennom oljebransjen. Kommunen har fått råd til å pusse opp skolene, vi har fått kulturhus og gode aktiviteter for barn og ungdom, sier Styrk Eriksen.

Marta Møllersen leder i natur og Ungdom i Kirkenes

Marta Møllersen, leder i natur og ungdom i Kirkenes, bor i en kommunen som lenge har ventet på oljeindustrien. For miljøets del håper hun at det ikke blir oljeaktivitet i Barentshavet

Foto: privat

Vil ikke refse de som velger oljenæringen

Marta Møllersen, leder i Natur og Ungdom i Kirkenes, mener områdene regjeringen nå lyser ut, går rett inn i kjernen av klimasøksmålet.

Møllersen mener regjeringen derfor burde vente til det kom en dom i klimasøksmålet.

– Det handler om å ta tilstrekkelig hensyn til klima og miljø. Vi vet at olje og gass forurenser, og at regjeringen godtar at det letes etter mer olje er urovekkende.

Samtidig er hun smertelig klar over hvor viktig oljeindustrien er i nord. Mange i Sør-Varanger og kommunene rundt, ønsker å ta del i oljeeventyret.

Marta Møllersen ønsker derfor ikke å refse de som drømmer om en jobb i denne næringen.

– For miljøets skyld håper jeg det ikke blir oljeindustri her, samtidig er det mange som har utbytte av oljen. Det er arbeidsplasser til folk, det er en viktig næring for oss i nord som gir inntekter til kommuner og til landet vårt, sier Møllersen.

leder Troms og Finnmark Unge Høyre

Tonje Nilsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre, mener kompetansen for å løse klimakrisen finnes i oljebransjen.

Foto: privat

Skille mellom nord og sør

Tonje Nilsen sitter i sentralstyret i Unge Høyre, men hun er fra Storfjord i Troms og Finnmark. Hun mener det går et skille mellom nord og sør når det gjelder synet på oljeindustrien. Hun tror det er lettere å forstå hva denne næringen betyr når man bor i nord.

– Landsdelen vår skriker etter arbeidsplasser, kompetanse, utvikling og vekst. Jeg tror det er vanskelig å se dette fra sør.

Nilsen sier et godt eksempel er uenighetene innad i Unge Høyre om oljeboring i nord. Nylig vedtok de å verne Barentshavet nordøst. Men mange stemte imot, de aller fleste fra Nord-Norge.

Barentshavet boring

Miljøorganisasjonene reagerer på at regjeringen har lyst ut nye leteområder i Barentshavet før Høyesterett har sagt om dette strider mot grunnloven.

Foto: Aleksander Nordahl / DN

Tror på oljeindustri i mange år

Den unge høyrepolitikeren tror oljeindustrien vil være viktig for Norge i årene fremover. Hun støtter derfor moderpartiet når de fortsetter oljeaktiviteten i nord.

Nilsen mener kravene til en mer miljøvennlig industri, gjør at oljebransjen nå jobber hardt med å omstille produksjonen og minske utslippene.

– Jeg heier også på dem som har lyst til å ta avanserte utdanninger innenfor oljenæringen. Norge trenger dem. Vi trenger at folk har lyst til å være med å løse klimakrisen, og kompetansen som trengs til det finner man i oljeindustrien, sier Tonje Nilsen.

Les også: Melkøya har levert gass for 100 milliarder kroner

Nyheter fra Troms og Finnmark