Hopp til innhold

Oljebransjen nekter å delta i sin egen «oljerettssak»

Oljebransjen nekter å delta når kunstner Morten Traavik skal iscenesette Norges mest omdiskuterte søksmål under festival i Kirkenes: miljøbevegelsen mot den norske stat. – Vi driver ikke med teater, sier Norsk olje og gass.

Barents Spektakel 2016

Morten Traavik har provosert mange med sine kunstprosjekt i Nord-Korea. Nå har han irritert på seg den norske oljebransjen med prosjektet «Århundrets rettssak» som skal arrangeres under neste års Barents Spektakel i Kirkenes. Her fra festivalens åpningsshow i 2016.

Foto: Mikhail Slavin/Pikene på broen

En folkedomstol etter modell fra antikkens Hellas, der publikum er både dommer og jury – og dom blir avgjort ved håndsopprekning.

Lager «Århundrets rettssak»

Morten Traavik i Nord-Korea

Morten Traavik har fått mye kritikk for sitt kultursamarbeid med verdens mest lukkede land, diktaturet Nord-Korea. Nå har Traavik irritert på seg norsk oljebransje.

Foto: Morten Traavik / Privat

Den omstridte kunstneren og regissøren Morten Traavik nyeste prosjekt er en iscenesettelse av miljøbevegelsens søksmål mot den norske stat for tildeling av nye leteblokker i Barentshavet.

Over tre dager under samtidskunstfestivalen Barents Spektakel i Kirkenes i februar skal flere sider ved petroleumsnæringens inntog i Barentshavet belyses i prosjektet «Århundrets rettssak».

Men dette blir uten oljebransjen, som ikke ønsker å delta i oppsetningen.

– Det kan virke på meg som at dette er en instinktiv reaksjon der man automatisk tror at dette er en forestilling som går ut på å sette oljebransjen i skammekroken. Det er synd, sier Traavik.

– Vi driver ikke med teater

Selve oppsetningen er en parallell og Finnmark-variant av den pågående rettsprosessen der Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker den norske stat for brudd på paragraf 112 i grunnloven, som sier at staten plikter å forvalte naturen på en forsvarlig måte, forklarer Traavik.

Regionsjef Geir Seljeseth i bransjeforeningen Norsk olje og gass er invitert til å delta på «forsvarets» side, men kommer ikke til å delta i Traaviks iscenesatte rettssak.

Geir Seljeseth

Geir Seljeseth, regionsjef i Norsk olje og gass.

– Vi er ingen part i en eventuell rettssak som ennå ikke er avholdt. Vi driver heller ikke med teater, vi driver med virkelighet. Og da synes vi ikke det er rett å være med på dette, sier Seljeseth.

Hvorfor ingen i bransjen foreløpig har sagt ja til å stille opp forklarer Seljeseth slik:

– Jeg vil tro at de fleste i olje- og energisektoren har nok å gjøre med å håndtere virkeligheten i stedet for å stille opp i en fiktiv rettssak som ikke har vært avholdt.

Mener søksmålet er en fallitt

Direktør Kjell Giæver i oljeleverandørnettverket Petro Arctic har lite til overs for Traaviks prosjekt, og vil ikke gi verken kunstner Traavik eller søksmålet som sådan mer oppmerksomhet enn strengt nødvendig.

Kjell Giæver

Kjell Giæver, direktør Petro Arctic.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– En ting er selve rollespillet, men så har vi også dette søksmålet. Vi har et sterkt demokrati i Norge, der olje- og gasspolitikken er sterkt forankret i Stortinget gjennom folkevalgte og frie valg. Beslutningene som tas med tanke på olje- og gassaktiviteter i hele Norge er sterkt forankret. Derfor er det en fallitt for vårt demokrati å gå til søksmål mot grunnloven.

– Så dere kommer ikke til å delta i Traaviks oppsetning fordi dere ikke vil gi legitimitet til søksmålet?

– Det er korrekt, sier Giæver.

Mener bransjen framstår arrogante

Traavik har også fått nei fra ledende energipolitikere, som tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og Ola Borten Moe (Sp).

Den eneste politikeren som foreløpig har sagt ja til å «forsvare» statens side av saken er Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

– Det å være så defensiv og unnvikende til å legge fram sin sak i et folkelig og uhøytidelig forum som dette, vil forsterke den oppfatningen kritikerne vil ha om oljebransjen som arrogante og hevet over vanlige folks bekymringer og meninger, sier Traavik.