Hopp til innhold

Økning av laksen norske fiskere jobber for å få utryddet

Store mengder yngel av pukkellaks er funnet i sju av åtte undersøkte elver i Troms og Finnmark så langt i år, viser en fersk kartlegging. Norske fiskere jobber på spreng for å utrydde arten.

Pukkellaks har prikker på halen

I tillegg til en pukkel som vokser i gytetida, har pukkellaksen prikker på halen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det ser ut til å være høyere overlevelse og tetthet av pukkellaksyngel i 2020, enn i tilsvarende kartlegging fra 2018, sier fiskeforvalter Eirik Frøiland ved Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

En invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og vassdrag kan få alvorlige følger.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har for øvrig siden 2017 jobbet med en risikorapport om innvandreren. Rapporten viser blant annet at pukkellaksen kan føre til et lavere biologisk mangfold og spredning av sykdommer.

Pukkellaksen er derfor uønsket i norske elver og natur.

– Hvis det kommer store mengder med pukkellaks kan det skade naturlige bestander av laksefisk, vannkvalitet og biodiversitet. Det er generelt uønsket at det kommer nye arter inn i norsk natur, sier Frøiland.

Vanskelig å bli kvitt

Fisken hører opprinnelig til i Stillehavet, men ble i andre halvdel av 1900-tallet satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i Russland. Den ble ofte registrert i Nord-Norge, men for tre år siden kunne fiskere rapportere om en invasjon, og at laksen hadde etablert seg i norsk natur.

Til og med i indre Oslofjord ble det fanget pukkellaks.

fiskeforvalter Eirik Frøiland ved Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Fiskeforvalter ved Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Eirik Frøiland, sier det ofte er svært vanskelig å bli kvitt pukkellaksen.

Foto: PRIVAT

Det ble da bevilget 2,5 millioner kroner til arbeidet med å utrydde pukkellaksen. Men mesteparten av jobben gjøres imidlertid på dugnad.

Frøiland berømmer alle frivillige lag og foreninger som jobber med å redusere antallet pukkellaks i norske elver.

– I mange elver har det vært lagt ned en stor innsats for å redusere antall pukkellaks, men det har vært så store mengder at det er vanskelig å få bort alt.

Rekordår i 2019

Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og dør etter gyting. Dermed kan den forurense livet i elvene.

Pukkellaksen kommer i store mengder i oddetallsår, og kun i små mengder i partallsår. I 2017 fikk eksempelvis norske fiskere og forskere seg en overraskelse da det ble klart hvor mye spredning pukkellaksen hadde fått i Norge.

I 2019 var det igjen rekordstore mengder pukkellaks, spesielt i elvene i Troms og Finnmark. Størst var forekomsten i Øst-Finnmark.

Totalt ble det da innrapportert over 30 tonn fra fangst i elv og sjø. I flere elver utgjorde pukkellaksen over 90 prosent av fisken som ble avlivet, ifølge Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Ettersom det er partallsår i år, håper vi at det blir mindre mengder av pukkellaksene i elvene. Men noen blir det, og de som fanger pukkellaks skal rapportere det inn gjennom den ordinære fangstrapporteringen, enten de fisker i elv eller i sjø.

Miljødirektoratet skal nå utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks, som en oppfølging av risikovurderingen fra VKM.

Død pukkellaks

I Karpelva i Øst-Finnmark ble det i fjor tatt over 100 pukkellaks bare på fire døgn. Her er noen av den uønskede laksen som er fisket opp fra elva.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark