Slik skal de prøve å løse pukkellaks-problemet

Miljødirektoratet har iverksatt flere tiltak for å begrense antall pukkellaks i norske elver.

Pukkellaks

Pukkellaksen spredde seg til nordnorske elver etter store utsettinger av arten i Russland fra slutten av 50-tallet og med ujevne mellomrom frem til 2001.

Foto: Eva B. Thorstad / NINA

Tirsdag kunne NRK fortelle at dykker Kjell Odin Larsen hadde observert 1200 pukkellaks bare på den siste kilometeren av Komagelva. Nå skal Miljødirektoratet prøve å løse pukkellaks-problemet.

– Først og fremst skal vi sette i gang utfiskingsprosjekter, der man inn fysisk går inn å fjerner mest mulig pukkellaks, sier Jarle Steinkjer, prosjektleder i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

Han sier de kommer til å bruke flere og mer ekstreme metoder for å fjerne bestanden i elvene.

– Pukkellaksen formerer seg mest i de siste kilometerne i elvene. Der vil man sette inn alle mulige tiltak. Garn, not og dykkere med harpun er noen metoder vi skal bruke. Vi skal prøve alt for å få ut så mye pukkellaks som mulig, sier han.

Jarle Steinkjer

– Vi må bruke de metodene som er mest mulig effektiv for å få ut pukkellaksen. Etter hvert vil vi få mer kunnskap om hvilke metoder som er best å bruke, sier Steinkjer.

Foto: Øystein Økter / NRK

Mest i Finnmark

Steinkjer forteller at de har fått flest rapporter fra vassdragene i Finnmark.

– Nå ser vi at vi har et veldig stort innslag i år. Det betyr at den pukkellaksen som har sitt utspring i utsetting på 50-tallet har begynt å tilvenne seg områdene i Finnmark, sier han.

Derfor jobber de tett opp mot fylkesmannen i Finnmark for å løse problemet

– Men vi har også leid inn et firma som har jobbet lenge med tiltak mot pukkellaks. De har veldig god kunnskap om å redusere bestanden, sier Steinkjer.

Problematisk

Christier Michaelsen, seksjonsleder ved miljøvernavdelingen fra fylkesmannen i Finnmark sier de har gitt tillatelse til flere jakt- og fiskeforeninger om å fiske ut pukkellaksen.

– Totalt har syv vassdrag fått tillatelse til utfisking av pukkellaks, sier han.

Men Michaelsen sier utfisking av pukkellaks kan by på problemer.

– Hvis pukkellaksen står blandet med atlanterhavslaks så kan man risikere å påføre laksen skader eller at man dreper fisk som skal opp å gyte.

Han sier samtidig at de mange jakt- og fiskeforeningene i fylket har god kunnskap om vassdragene.

– De vet best hvordan man skal gjennomføre utfisking og tiltak for å bekjempe eller redusere antall pukkellaks som skal gyte, sier han.

Seksjonsleder Fylkesmannen i Finnmark, Christer Michaelsen

– I beste fall har pukkellaksen liten effekt på laksen, men i verste fall så kan den fortrenge den, sier Michaelsen.

Foto: Bård Wormdal

Ingen langsiktig plan

Pukkellaksen er svartelistet fordi man frykter at den kan fortrenge den naturlige villaksen i elvene. Men foreløpig vet man ikke helt hvorfor den er så farlig.

– Hvis pukkellaksen får tilslag så vil det på en eller annen måte påvirke det biologiske mangfoldet i området, det er det ingen tvil om, sier Steinkjer

Til tross ønsket om å begrense bestanden av pukkellaks, sier prosjektleder i fiskeseksjonen at Miljødirektoratet ikke har lagt en langsiktig plan.

– Foreløpig konsentrerer vi oss om det store innslaget i inneværende år, også vil vi lage en handlingsplan basert på arbeidet vi gjør i år.