Russisk laks invaderer elvene: – Uønsket

Pukkellaks satt ut av russerne i Kvitsjøen, gyter i elver over hele fylket. Nå vil Fylkesmannen få bukt med problemet.

Pukkellaks Ørsta

PUKKELLAKS: Det ble fanget fem pukkellaksen med not i Ørstaelva på Sunnmøre. Arten er uønsket i norske farvann.

Foto: Kjell Brautaset/Ørstavassdraget Eleveeigarlag

– Pukkellaksen står på svartelista og er en uønsket art i Norge. Den ser vi på som en trussel, sier Jon Ivar Eikeland, seksjonssjef i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannnen.

Flere steder i fylket har pukkellaksen gått opp i elvene for å gyte.

– I Ørstaelva har de fått en tillatelse til å fange pukkellaks med not. De gjorde et forsøk forrige uke og da fikk de fem pukkellaks, og alle var gytemoden, forteller Eikeland, som vil gi den samme tillatelsen andre steder det er pukkellaks.

– Hvis vi får henvendelser om mengder som står samlet og er mulig å fange, vil vi gi en tillatelse til det.

Overfører sykdommer

Jon Ivar Eikeland, fylkesmannen Møre og Romsdal

FYLKESMANNEN: Jon Ivar Eikeland vil ikke anbefale å spise pukkellaksen på denne tiden av året.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Den atlantiske laksen gyter i oktober og november, og slik sett konkurrerer ikke de to artene om gyteplassen.

Pukkellaksen kan likevel utgjøre en trussel på andre måter.

– Hos pukkellaksen dør samtlige etter gyting, og da kan man være uheldig ved at man får mer sopp på vår laks og sjøørret, og en del sykdommer kan overføres fra den døde fisken som ligger i elva, sier Eikeland.

Satt ut av russerne

Pukkellaksen hører i utgangspunktet ikke hjemme i våre farvann, og det er usikkert hvor stor trussel den er mot vår egen atlantiske laks.

– Det må forskerne prøve å finne litt mer ut av. Vi har lite kunnskap om pukkellaks i våre områder. Det er en stillehavslaks og skal egentlig ikke være her, men den er satt ut i Barentshavet av russerne, forteller seksjonssjefen.

Han vil ikke anbefale å sette pukkellaksen på middagsbordet.

– Pukkellaksen er en god matfisk, men da må du ta den tidlig i sesongen. På denne tiden, når den gyter, er den ikke matfisk, ifølge Eikeland.