Hopp til innhold

Nytt system lager kreftmeldinger automatisk: – Det som tok 20 minutt, tar nå 30 sekunder

Mer tid til pasienter og mindre på administrasjon. Som første sykehus i landet kan leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge få fylt ut kreftmeldinger automatisk.

UNN

UNN er det første sykehuset i landet hvor leger kan sende automatisk utfylte kreftmeldinger.

Foto: Petter Strøm

I en tidligere versjon av denne saken sto det at UNN var først ute med automatiske kreftmeldinger. Dette er ikke riktig. Haukeland universitetssjukehus har hatt slik ordning ei god stund. NRK beklager feilen.

– Nå kan man sende kreftmeldinger på et halvt minutt. Tidligere kunne det ta 20 minutter.

Det sier Marius Roaldsen, overlege på urologisk seksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Det nye pasientjournalsystemet på sykehuset kan automatisk hente informasjonen som skal inn i kreftmeldingen for pasienter med prostatakreft. Alt legene trenger å gjøre nå er å skrive inn valgt behandling og sende meldingen.

Marius Roaldsen

Marius Roaldsen sier alle legene på urologisk seksjon er fornøyd med løsningen hvor kreftmeldinger for prostatakreftpasienter blir automatisk fylt ut.

Foto: Privat / Privat

– Dette er den første løsningen som er laget. Ingen andre i Norge har dette.

Før måtte legene bruke tid på å logge inn i Kreftregisterets portal, og legge inn meldinger manuelt. Nå kan kreftmeldingene gå automatisk rett fra DIPS til kreftregisteret, uten noe ekstra arbeid for legene.

Les også Ingen i verden har kommet like langt som Marit: Har brukt 18 år og 200 millioner kroner

Marit Otterlei holder i et glass med ny kreftmedisin.

Bedre for pasienter

Når legene bruker mindre tid til administrasjon, blir det mer tid til behandling av pasienter.

– Du kan tenke deg at det diagnostiseres ca. 5000 pasienter i året med prostatakreft. Hvis legen sparer 20 minutter per pasient, så blir det ganske mange timer til sammen, sier overlegen.

– I tillegg sikrer vi at all nødvendig informasjon om pasienten er tilgjengelig.

Les også UNN: Kraftig økning av pasienter som ikke får hjelp i tide

Universitetssykehuset nord-Norge Narvik

Nå kan alle som er involvert i beslutninger om behandling, enkelt se informasjonen om pasienten. Da slipper legene bruke tid på å lete frem vesentlige opplysninger og kan fokusere på å gi best mulig behandling.

– Det er en kvalitetsforbedring i alle ledd.

Riktig retning inn mot fremtiden

Distriktssjef i Kreftforeningen i Tromsø, Brage Larsen Sollund, er veldig glad for det teknologiske fremsteget.

Han sier det er en prioritet å se på hvordan teknologi kan ta bort tid leger bruker på administrasjon.

Brage Larsen Sollund, distrikssjef i Kreftforeninga i Tromsø.

Brage Larsen Sollund, er glad for at legene kan bruke mer tid på behandling av pasienter enn administrasjon.

Foto: Veronica Turnage / NRK

– Da kan man bruke mer tid på pasienten og sikre god behandling. Det er jo det aller viktigste.

Sollund peker på at vi blir enda eldre og da vil flere trenge hjelp.

– Vi må bygge helsevesen på en måte som gjør at vi har de folkene og ressursene vi trenger for å møte det behovet. Da må teknologiutviklingen skje i dag.

Kan komme til flere avdelinger

Foreløpig leverer det nye systemet bare kreftmeldinger for pasienter med prostatakreft.

– Det er naturlig å begynne her, siden det er den hyppigste kreftformen i Norge. Men nå er jo den elektroniske løsningen til Kreftregisteret på plass, så nå vil andre kreftformer også kunne lage sitt skjema for å kunne sende automatiske kreftmeldinger, sier overlege Marius Roaldsen.

Sammen med DIPS og Helse Nord IKT, jobbes det med å få videreført den digitale løsningen til andre sykehus i Helse Nord. Videre håper Roaldsen at de andre helseforetakene i landet får tilgang til systemet.

– Det er i alles interesse å bruke dette.

Les også Slik skal legene skrive ut færre sykmeldinger

Fastlege i Skien

Flere nyheter fra Troms og Finnmark