Ny russisk datapark nær militære installasjoner i Finnmark – PST følger med

En russisk datasentral er etablert i nærheten av et nytt militært overvåkningssystem i Vardø. PST mener det er vanskelig å vite om datamaskinene er en sikkerhetsrisiko.

Arctic Catch Vardø

Det russiske selskapet Arctic Catch sin fabrikkbygning i Vardø hvor bitcoinproduksjonen foregår.

Foto: Bård Wormdal

Direktør Konstantin Vasilenko i Arctic Catch bekrefter at det russiskeide selskapet driver et dataanlegg med bitcoinproduksjon i et fiskerianlegg på Svartnes ved Vardø.

– Vi har sørget for strøm, og gjort en del ombygging av lokalene. Det er det vi bidrar med, sier Vasilenko.

Den russiske direktøren opplyser at driften har pågått i tre måneder, og gjøres for en kunde som bedriftsledelsen ikke ønsker å oppgi.

– Eierne av prosjektet utvikler nå prosjektet. Vi vet ikke hvor lang tid vi vil holde på med dette. Sannsynligvis vil vi avslutte neste år, sier Konstantin Vasilenko. Han vil ikke gi tillatelse til å fotografere dataanlegget.

Frank Sølvsberg

Oberstløytnant Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet henviser til politiet.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Arctic Catch er eid av Igor Smirnov med hjemmeadresse i Moskva, ifølge sist innleverte årsregnskap.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken. I en e-post skriver oberstløytnant Frank Sølvsberg at vurdering av mulige trusler mot norske verdier og interesser i Norge er en sak for politiet.

– Vanskelig å vite om sikkerhetsrisiko

Martin Bernsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til PST

–Det er vanskelig å vite om dette er en sikkerhetsrisiko eller ikke, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST

Politiets sikkerhetstjeneste PST mener det er vanskelig å vite om dataparken er en sikkerhetsrisiko.

– Vi er kjent med flere planer for bitcoin-fabrikker i Norge. Det er vanskelig å vite om dette er en sikkerhetstrussel eller ikke, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

PST har hatt flere møter med tilretteleggerne for et nytt russisk bitcoinanlegg i Alvdal.

Sensitive militære anlegg

I synsavstand fra fabrikken er den militære radaren Globus II, som russiske jagerfly har simulert angrep mot.

Under strenge sikkerhetstiltak bygges det nå på det samme området et nytt overvåkingssystem under tre mil fra grensa til Russland. Her må underentreprenører forplikte seg til kun å ha norske statsborgere som arbeidere. Mobiltelefoner er ikke tillatt inne på området.

En anerkjent amerikansk professor mener at prosjektet er en del av en amerikansk opprustning som vil kunne føre til en konfrontasjon mellom USA og Russland.

Det er kort avstand fra det russiske datasenteret til militære anlegg

Det er kort avstand fra det russiske datasenteret til militære radaranlegg i Vardø.

Foto: Bård Wormdal

Har flere spørsmål

Eirik Solheim

Teknologirådgiver Eirik Solheim i NRK Beta mener det er vanskelig å vurdere om den russiske datasentralen er en sikkerhetsrisiko.

Foto: NRK

Teknologirådgiver Eirik Solheim i NRK Beta mener det er litt underlig å etablere et datasenter kun for bitcoinproduksjon i et foredlingsanlegg for fisk.

– For å etablere et bitcoinanlegg i Norge må det være billig strøm og gode muligheter for kjøling. Samlokalisering med foredling av fisk er ikke egnet, sier Solheim.

Også han mener det er vanskelig å vite om dataanlegget kan tappe data eller på en annen måte skade militære anlegg i området.

– Det kommer an på om datamaskinene er utstyrt for å lytte eller på annen måte få kontakt med de militære datamaskinene. Det vet jeg ikke. Jeg et heller vet ikke om det er noen norsk kontroll av det.

Direktør Konstantin Vasilenko har ikke besvart spørsmål om datamaskinene kan bli brukt mot amerikanske etterretningsanlegg i Vardø.

I de samme lokalene tar Arctic Catch imot og foredler torsk, andre fiskearter og snø- og kongekrabbe. Bedriftsledelsen innrømmer at varmeutvikling fra dataparken er problematisk for denne delen av virksomheten.

Høye temperaturer inne i bygningen

– Datamaskinene er midt inne i bygningen, og avgir mye varme til produksjonslokalene. Vi har et annet rom for krabbeproduksjon. Det er ikke i bruk akkurat nå, men det kan bli et problem ja, sier Vasilenko.

Seniørinspektør Gørill Hogseth og førsteinspektør Tove Iren Johnsen i Mattilsynet.

Seniorinspektør Gørill Hogseth og førsteinspektør Tove Iren Johnsen i Mattilsynet fant forhøya temperaturer på tilsyn ved anlegget.

Foto: Bård Wormdal

Mattilsynet har vært på inspeksjon. Tilsynet målte 30 grader enkelte steder. Anbefalt temperatur for fiskeforedling er mellom 10 til 12 grader.

– Vi kommer til å følge opp tilsynet vi hadde fredag, blant annet med et brev til virksomheten med veiledning om krav til temperatur under produksjon. Det medfører blant annet at de må lukke dørene inn til produksjonslokalene.

– Er dette uvante problemstillinger for dere?

– Jeg er ikke kjent med denne type problemstillinger før med denne bitcoin-produksjonen. Det vi konstaterer er at denne type produksjon medfører en stor overskuddsvarme, sier avdelingssjef Siv June Hansen i Mattilsynet.

Varmeutviklingen skal allerede ha ført til problemer. Ifølge en tidligere ansatt har arbeiderne i fabrikken til tider måttet åpne alle dører for å få ned temperaturen. Det har igjen skapt et nytt problem. Fluer og andre insekter har kommet inn i produksjonslokalet og truet hygienen, får NRK opplyst.

Varanger Kraft vil ikke informere om strømforbruk ved anlegget av hensyn til kunden.

Vardø

Vardø er 28 kilometer fra grensa til Russland.

Foto: Bård Wormdal
  • Denne saken er redigert etter publisering. I en tidligere versjon sto det at militær-radaren Globus ll hadde amerikansk eierskap. Dette har vi endret etter en henvendelse fra Forsvarsdepartementet. Ifølge de er radaren under nasjonal kontroll og styring. NRK har tidligere belyst et samarbeid mellom USA og Norge i radarens virksomhet, men har ikke grunnlag for å si at radaren ikke er norsk.