Hopp til innhold

– Russland simulerte angrep på Vardø-radar

Russland viser stadig oftere muskler i nord, ifølge sjefen for Etteretningstjenesten. På et foredrag i kveld trakk han fram flere eksempler på hvordan Russland øver på angrep mot norske mål.

Sjefen for E-tjenesten om russisk aktivitet

Generalløytnant Morten Haga Lunde forteller om hvordan Russland øvde på angrep i fjor.

– For under ett år siden fløy russiske bombefly taktiske profiler mot etterretningstjenestens installasjon i Vardø, sa generalløytnant Morten Haga Lunde på et foredrag hos Oslo Militære Samfund i kveld.

Lunde er sjef for Etteretningstjenesten, også kalt E-tjenesten. Foredraget ble holdt i forbindelse med framleggelsen av E-tjenestens åpne trusselvurdering tidligere i dag.

TETT PÅ GRENSA: Russland gjennomførte en øvelse rett i nærheten av grensen. Flyene var tett ved grensen mellom Russland og Norge.

Lunde fortalte videre at bombeflyene hadde eskorte under toktet, blant annet av flytypen MIG-31. De returnerte senere til baser på Kolahalvøya. Flyene skal ikke ha hatt våpen ombord.

– Totalt ni fly deltok i operasjonen, sa Lunde.

Ifølge E-tjenestens nettsider er Vardø-stasjonens fremste oppgave er å operere Globus radarene som kartlegger bevegelser i luftrommet over Barentshavet og øvrige interesseområder i nord. Radarene samler også inn informasjon om aktivitet i verdensrommet.

Globus 2-radaren i Vardø

SAMLER INFORMASJON: Globus 2-radaren i Vardø.

Foto: Knut-Sverre Horn

Misnøye med NATO-trening

Lunde trakk under foredraget fram flere eksempler på hvordan Russland trener på offensive operasjoner i nord. E-tjenesten mener bombeflyene signaliserer russisk motstand mot norsk og alliert trening i norske farvann.

Lunde viste blant annet til 22. mai i fjor da russiske bombefly fløy «taktiske profiler» mot en NATO-flåtestyrke som opererte i Norskehavet.

Til sammen 12 fly deltok i toktet før de returnerte til baser på Kolahalvøya, ifølge E-tjenesten.

En uke seinere ble det ifølge Lunde gjennomført et tilsvarende tokt mot militære installasjoner i Bodø-området.

– Dette skjedde i forbindelse med en større alliert luftforsvarsøvelse som Norge ledet i samarbeid med Sverige og Finland, sa Lunde.

To MIG-31 tanker fra et Il-78 tankfly

FLEKSER MUSKLER: Jagerfly av typen MIG-31, som her tanker fra et II-78 tankfly, var med som eskorte under flere av toktene, ifølge E-tjenesten. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: 331 og 332 skvadronen, Bodø hovedflystasjon

Raketter nærme norskegrensen

Lunde viste også til at økt russisk aktivitet på bakken signaliserer en «ny normal» for aktiviteten i nordområdene. Blant annet trakk han fram den store øvelsen «Zapad» som Russland avholdt i fjor.

Der ble det relativt nye missilsystemet Iskander flyttet til Petsjengadalen, mindre enn 40 km fra Storskog og rundt 15 kilometer fra Korpfjell. Iskander har en rekkevidde på rundt 500 kilometer.

– Flyttingen til Petsjengaområdet under øvelsen i fjor høst gjorde at store deler av Nord-Norge var innenfor rekkevidde, sa Lunde.

E-tjenesten mener utplasseringen av missilsystemet må ses i lys av et russisk markeringsbehov, og at det demonstrerer misnøye med norsk og alliert aktivitet i nord

Tidligere på året ble også missilsystemet Bastion flyttet nær norskegrensen. Dette systemet er ment å skulle forsvare havområder i nord gjennom å kunne ramme skip på lang avstand. Det har også blitt brukt til å ramme mål på land i Syria.

– Utplasseringen av begge disse systemene i grenseområdene markerer endringer i russisk militær aktivitet, sa Lunde.

Russiske raketter

LANG REKKEVIDDE: Det russiske rakettsystemet Iskander kan slå ut mål 500 km unna. Bildet er fra en visning av militært utstyr i byen Nizjnij Tagil i Sibir.

Foto: EVGENY STETSKO / AFP

AKTUELT NÅ