Ny millionkrangel etter Lyngen-raset

I midten av april skal lagmannsretten avgjøre erstatningskravet på 60 millioner kroner etter raset i Lyngen for snart fem år siden.

Lyngen-raset

Erstatningskravet skal avgjøres etter jordraset i Lyngen der flere hus ble feid på fjorden. Foto: ANDREA TAURISANO/NVE/SCANPIX

Tre bolighus, et båtverksted og deler av fylkesveien ble ødelagt i jordraset i Lyngen i 2010. Ingen personer kom alvorlig til skade.

Bakgrunnen for erstatningssaka som nå skal for retten, er at bedriftseier Odd Steinar Høyvik fylte ut stein i området før raset gikk. Selv hevder han at daværende ordfører i Lyngen hadde gitt muntlig klarsignal til arbeidet. Det har ordføreren og kommunen senere benektet.

Har vunnet tre av fire saker

Høyvik har vunnet i tre av fire rettsinstanser i både straffe- og erstatningssaker som er reist mot ham.

Advokat Olav Johansen representerer i erstatningssaka Troms fylkeskommune, Sparebankenes skadeforsikring, Tryg forsikring og eieren som fikk båtverkstedet ødelagt.

Tapte i tingretten

Odd Steinar Høyvik

Erstatningssaka etter Lyngen-raset behandles i Hålogaland lagmannsrett i april. Her bedriftseier Odd Steinar Høyvik

Foto: NRK

I tingretten tapte disse erstatningssaka mot bedriftseier Odd Steinar Høyvik, Lyngen kommune og KLP. Kravet var på rundt 60 millioner kroner.

Advokaten sier dette om den juridiske begrunnelsen for anken: – Vi har anket saka fordi vi mener det ikke ligger innenfor Høyvik og kommunens handlefrihet å opptre slik de gjorde. Den type adferd bør ikke de som ble rammet, tåle. Derfor vil vi ha saka opp i lagmannsretten, sier advokaten.

Advokat avviser alle krav

Hjallis Bakke er advokaten til Odd Steinar Høyvik. Bakke avviser at det er noe grunnlag for å kreve erstatning.

Det har vært mange rettsprosesser mot bedriftseier Odd Steinar Høyvik som drev utfylling av stein i området som raste ut.

Høyesterett frifant Høyvik fra å ha begått straffbare brudd på plan- og bygningsloven. Nå brukes frifinnelsen i erstatningssaka av motparten.

– Høyvik ble frikjent, men lagmannsretten sier at det var en systemfeil i Lyngen kommune. Og slike feil skal ikke mine klienter tåle, sier advokat Johansen.

Frifunnet i straffesaka

Ras i Lyngen

Ingen personer kom til skade i jordskredet i Lyngen i 2010, men en mann ble berget ut av et av husene som havnet på havet.

Foto: FOTO: ANDREA TAURISANO/NVE/SCANPIX

Høyvik ble dømt i Nord-Troms tingrett for overtredelse av plan- og bygningsloven da han startet utfylling av Solhovfjæra med om lag 1000 kubikkmeter stein.

Den dommen ble av Høyvik anket inn for lagmannsretten.

Der ble Høyvik enstemmig frifunnet av tre juridiske dommere og fire meddommere.

Statsadvokaten anket så straffesaken inn for høyesterett. Der ble ikke saka tatt opp til behandling, og frifinnelsen av han var dermed et faktum.

Det er satt av 10 dager til erstatningssaka i Hålogaland lagmannsrett i april.