Hopp til innhold

Millionkrangelen etter Lyngen-raset fortsetter

Erstatningssaka etter raset i Lyngen for fem år siden blir nå anket til Høyesterett. Kravet er på over 40 millioner kroner.

Lyngen-raset

Raset tok blant annet med seg tre hus, og et verksted. Ingen personer kom alvorlig til skade.

Det er Troms fylkeskommune, Sparebankens skadeforsikring, Tryg forsikring og en verftseier som anker. Vinner de fram i Høyesterett med kravet, må regninga betales av Lyngen kommune og KLP Skadeforsikring.

To tap i retten

Både i tingretten og i lagmannsretten ble det tap i erstatningssaka for dem som nå anker til Høyesterett. Odd-Steinar Høyvik, KLP Skadeforsikring som er Lyngen kommunes forsikringsselskap og, Lyngen kommune og Odd-Steinar Høyvik Transport AS frifunnet.

Omfatter ikke Høyvik

Fylkesrådsleder Line Fusdahl har likevel vedtatt at fylkeskommunen skal anke Lyngen-saken til Høyesterett. Anken omfatter ikke utbyggeren, Odd Steinar Høyvik.

Advokat Olav Johansen som representerer fylkeskommunen, mener at Høyesterett bør behandle erstatningssaka fra Lyngen. Johansen er blant annet kraftig kritisk til Lyngen kommunes handlemåte før raset skjedde.

Frifunnet for straff

Odd-Steinar Høyvik er frifunnet i den strafferettslige delen av denne saka. Han fikk en betinget dom i tingretten, men ble blankt frifunnet i lagmannsretten. Aktor anket frifinnelsen til Høyesterett, som avviste å behandle saka. Dermed er frifinnelsen i straffesaka av Høyvik rettskraftig.

Lyngenraset

Fra behandlinga av saka i lagmannsretten. Foran sitter rådmannen Leif Linto i Lyngen. Bak han advokat Hjallis Bakke (til venstre) og Odd-Steinar Høyvik.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Raset ødela mye

Kvikkleireraset ved Solhov i Lyngen skjedde 3. september 2010. Raset startet i sjøen eller strandsonen i området hvor bedriftseier Odd-Steinar Høyvik drev utfylling med stein. Han hevder at han fikk muntlig tillatelse av kommunen til å gjøre dette.

Det er anslått at raset tok med seg 200 000–300 000 kubikkmeter i sjøen. På land ødela raset et areal på 22 dekar.

Raset tok blant annet med seg tre hus, og et verksted. Ingen personer kom alvorlig til skade.

Flere andre bygninger ble også berørt av raset.

Raset tok med seg 150 meter av fylkesveien.