Varsler millionstevning etter det store raset i Lyngen

Det går mot rettssak om erstatning på over 20 millioner kroner etter leirraset i Lyngen for to år siden.

Ras i Lyngen

Utrolig nok ble ingen skadd i raset på Solhov i Lyngen.

Foto: Andrea Taurisano / NVE / Scanpix

Det går mot rettssak om erstatning på over 20 millioner kroner etter leirraset i Lyngen for to år siden.

Det pågikk utfylling av masser i strandsonen da 300.000 kubikkmeter raste ut ved Solhov i Lyngen i Nord-Troms 3. september i 2010. To hus ble skylt på sjøen av de store jord- og leirmassene.

Én person ble reddet etter at huset hans ble skylt på sjøen. En rekke hus måtte evakueres, men ingen personer ble skadet.

Flere stevnes trolig

Nå er blant andre Lyngen kommune, KLP Skadeforsikring og Odd Steinar Høyvik Transport varslet om at det kan komme stevning fra Tryg forsikring, skriver avisa Framtid i nord.

Også Sparebank 1 Skadeforsikring vil kreve et stort beløp.

Advokat i Tryg forsikring, Rune Nielsen Stiegler, sier at forsikringsselskapet har gode grunner for å varsle stevning.

– Raset synes å være utløst av utfyllingsarbeid som foregikk i fjæra rett før raset gikk, sier advokaten til NRK.

Kyrre Lyngdal reddes ut av huset sitt i Lyngen

Her blir Kyrre Lyngdal reddet ut av huset som ble tatt av raset i Lyngen.

Foto: Espen Lyngdal

Uklart om tillatelse

– Hvorfor er også Lyngen kommune stevnet?

– Kommunen er stevnet fordi det er uklart hvilke tillatelser som ble gitt i forkant av dette utfyllingsarbeidet. Det skal ha vært diskusjoner med ordfører og rådmann i forkant som kan ha gitt entreprenøren et inntrykk av at dette var i orden fra kommunens side. I tillegg hadde det vært forhandlinger mellom kommunen og entreprenøren om salg av denne eiendommen. Og kommunen hadde ikke gitt noen signaler om at området var rasfarlig til tross for at det forelå rapporter fra NGU om at området var utsatt for kvikkleire og burde utredes nærmere før en eventuell utbygging, sier Nielsen Stiegler til NRK.

– De skylder på hverandre

– Samlet sett kan kravene bli på over 20 millioner kroner. Hvordan har partene reagert?

– Mitt inntrykk er at de skylder på hverandre. Entreprenøren mener han hadde tillatelse fra kommunen til å gå i gang med dette, mens forholder seg til at det manglet formell tillatelse og at arbeidet var gjort på eget initiativ. Hvis vi ikke kommer oss i en posisjon til å få en løsning på denne saken, så vil det gå mot en stemning, sier advokaten.

Ordfører Sylvi Jensen i Lyngen vil overfor avisa Framtid i Nord ikke kommentere utspillet fra Tryg forsikring.

Odd Steinar Høyvik Transport avviser at det er grunnlag for noe erstatningskrav mot firmaet, sier deres advokat Hjallis Bakke.

– Odd Steinar Høyvik fikk muntlig tillatelse fra ordføreren i Lyngen om å sette i gang med arbeid. Det var også andre ting enn utfyllingen av masser som utløste raset ved Solhov, blant annet veien som kommunen hadde bygd, sier Hjallis Bakke til NRK.

Politiet ikke ferdig

Dette gjelder nå den sivilrettslige delen av saken. Men raset i 2010 blir også politietterforsket.

Politioverbetjent John Hugo Opgård ved Nordreisa lensmannskontor sier til NRK at det gjenstår noen få avhør før saken blir oversendt til juristene ved Troms politidistrikt for endelig påtalemessig avgjørelse.