Flom på retur i nord

NVE melder at vannstanden synker i vassdragene i Nord-Norge.

Flom Austertana

Flom i Austertana tidligere i år. Nå er den varslede flommen i nord på retur.

Foto: Øystein Hauge

Mens store deler av Østlandet er rammet av en ødeleggende flom, har vannstanden i de fleste vassdragene i Nord-Norge sunket i løpet av helga.

Fredag varslet Norges vassdrags- og energidirektorat NVE om flom i Nordland og Troms. Enkelte steder kunne det komme opp i 10-20-årsflom, ifølge NVE.

Varslet gjaldt indre og høyereliggende strøk av Nordland og Troms. Høy temperatur og stor snøsmeltning i vannmettet jord kunne gi flom.

Søndag er imidlertid flommen på retur.

– Det har roet seg i de aller fleste vassdrag, sier vakthavende hydrolog Heidi Bache Stranden ved flomvarslinga i NVE til NRK.no.

I enkelte større vassdrag nær store innsjøer kan det fortsatt være høy vannføring, men for det meste ser det bra ut, ifølge Stranden.