Gir media skylda for kystopprøret

Norway Seafoods avdramatiserer planene selskapet har for sine fiskeindustrianlegg langs kysten.

Demostrasjon i Mehamn

– Telefonen har ikke stått i ro, og mailboksen er full av folk fra hele landsdelen som ønsker å delta i opprøret, sa initiativtakerne etter demonstrasjonstoget i Mehamn. De vil uttrykke mistillit til myndighetenes fiskeripolitikk og det Røkke-eide selskapet Norway Seafoods. Flere aksjoner er varslet. Direktør i selskapet tar nå til motmæle og kaller dramatikken er medieskapt.

Foto: Solveig Kåberg

– Det har det etablert seg en sannhet i media om et svært dramatisk scenario ut fra situasjonen ved ett anlegg i Finnmark og ett i Nordland. Den sannheten ligger langt fra virkeligheten i forhold til hvilke vurderinger som pågår i selskapet.

Det sier direktør i Norway Seafoods, Thomas Farstad, og avstår dermed fra å gi ytterligere kommentarer til hvilke planer selskapet har fremover.

Lørdag er det igjen varslet nye demonstrasjoner, blant annet i Hammerfest og Lakselv, der de ansatte frykter flere hundre arbeidsplasser står på spill.

Beaska Niillas

– Vi ønsker å vise vår støtte til kystbefolkningen, samtidig som vi vil blåse støvet at Smith-utvalgets innstiling, sier yrkesfisker og sametingsrepresentant Beaska Niillas, en av seks som skal holde appell på torget i Lakselv lørdag formiddag.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Handler om identitet

Konsernet som eier 8 av 10 filetanlegg i Nord-Norge, blir møtt med stadig nye demonstrasjoner av frykt for nedleggelser. Flere hundre personer har siden nyttår gått i fakkeltog i blant annet Mehamn og Vardø, i protest mot kuttplaner i det Røkke-eide selskapet.

– Dette handler om vår identitet som Finnmarkinger. Fisken har vi levd av i årtusener, så detet håper jeg virkelig at vi får gjort noe med nå, sier Elin Holmgren.

Holmgren er en av dem som står bak demonstrasjonensom er varslet i Hammerfest. Hun håper politikerne endelig vil kreve at fisken leveres på land.

Avdramatiserer

– Vi har en ryddig prosess med de tillitsvalgte og med styret, og det er den prosessen vi vil forholde oss til, sier Farstad til Nrk.

Thomas Farstad

– Norway Seafoods ønsker å bygge opp torskenæringen, og alternativene selskapet vurderer er langt fra så dramatiske som de fremstilles i media. Det uttaler direktør i Norway Seafoods Thomas Farstad.

Foto: Arnstein Jensen

I en uttalelse Nrk har fått tilgang til utdyper Farstad :

«Det har festet seg et inntrykk av at selskapet bare vil videreføre ett foredlingsanlegg i Finnmark og ett i Nordland. Dette er feil. Norway Seafoods ønsker å bygge torskenæringen, og et slikt dramatisk scenario ligger langt unna de alternativer selskapet nå vurderer.

For det andre verserer det påstander om at Norway Seafoods og Havfisk bryter regelverket for leveringsplikten. Disse påstandene er det ikke hold i. Selskapene forholder seg til de retningslinjer som myndighetene fastsetter. Det er en betydelig avstand mellom fiskeripolitikken som er ønsket fra enkelte hold på kysten og de regulereringer som eksisterer samt det som er økonomisk bærekraftig.«

Førstkommende onsdag avholdes det styremøte i Norway Seafoods.