Hopp til innhold

Norske forskere med gjennombrudd mot resistente bakterier

Multiresistente bakterier tar livet av flere hundre tusen mennesker i året. Nå har norske forskere funnet ut hvordan vi kan redusere utviklingen av resistens i bakteriene.

Mulitireistent

Sykepleier Ranveig Langseth sier det er viktig at det utvikles nye metoder for å ta vare på den antibiotikumet som finnes.

Foto: Marita B. Andersen

– Det er helt avgjørende at vi utvikler metoder som kan forlenge antibiotikumets levetid, og det er det vi har gjort i denne studien, sier professor Pål Jarle Johnsen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller resistente bakterier ett av de største globale helseproblemene i vår tid. Om lag 700.000 mennesker dør årlig på grunn av resistente bakterier. Forskningen, som har vært ledet fra Tromsø, kan derfor få stor betydning.

Forskerne har kommet fram til en måte å forlenge virkningen av antibiotikumet som finnes i dag.

– Vi viser nå en måte å kombinere antibiotika på, enten i kombinasjon eller i rekkefølge, som gjør at vi kan redusere utviklingen av resistens i bakteriene.

professor

Pål Johnsen har ledet forskningsprosjektet ved UiT, Norges arktiske universitet.

Foto: NRK

Et av de største globale helseproblemene

– Vi er i ferd med å gå tom for antibiotika. Det er derfor helt avgjørende at vi lærer nye måter å bruke den på, sier Johnsen.

Forskerne fra Universitetene i Tromsø, Liverpool og Leiden i Nederland, har jobbet med prøver fra pasienter med urinveisinfeksjoner i forskningsarbeidet, som så langt har pågått i tre år.

Ved å avdekke nøyaktig hvilke bakterier hver infeksjon har å gjøre med, kan medisineringen tilpasses individuelt. To personer med det samme sykdomsbildet kan dermed få helt ulike blandinger av antibiotika.

– Det krever hurtigere og mer presis diagnostikk enn vi har i dag, påpeker professoren.

Nylig fikk de en artikkel om antibiotikaresistens publisert i det høyt rangerte tidsskriftet Nature Communications.

forskning

Forskere i Tromsø har funnet en metode som kan gi dagens antibiotika et lengre liv.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Viktig med tiltak

Forskningen kan bidra til at retningslinjene for antibiotikabehandling blir annerledes i framtida. Norge er allerede blant de flinkeste landene i klassen når det gjelder antibiotikabruk.

I Europa øker antibiotikaresistensen. Det gjør den i Norge også, men tiltakene i Norge virker.

– Vi tar gode prøver så vi vet hva vi behandler. Det er viktig, sier sykepleier, Ranveig Langseth.

Hun er sykepleier og medlem i antibiotikateamet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og har stadig flere pasienter med resistente bakterier.

– Det er vanskelig å spå fremtida og men med mer reiseaktivitet har vi med oss flere resistente bakterier hjem. Det er viktig at vi fortsetter de gode tiltakene vi gjør. Vi isolerer pasientene og er restriktive med bruk av antibiotika, sier hun.