Norsk-zambisk samarbeid mot incest

Prosjektet «Hope» skal gi zambiske barn et nytt håp og norske barn enda bedre hjelp.

SMISO-samarbeid med Zambia

Kvinner gikk fire timer i heten for å møte SMISO

Foto: SMISO

Hjelpearbeidere i Zambia deler kunnskap og erfaringer med norske medarbeidere som jobber for Støttesentret mot incest og seksuelle overgrep, SMISO.

SMISO har fått 100.000 kroner fra Fredskorpset for å starte et forprosjekt. Målet er gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring om seksuelle overgrep og incest. I disse dager er de samlet i Tromsø for jobbe fram en plan sammen.

Klassebesøk avdekket overgrepssaker

Fem mulige overgrepssaker i Troms er meldt til politiet etter at SMISO har hatt samtaler med skoleelever i fylket. En far ble siktet for overgrep mot sin datter etter et slikt klassemøte.

Lene Sivertsen

– Vi må også lære om andre kulturer for å kunne gjøre jobben vår, sier Lene Sivertsen

Foto: Pia Tøhaug / NRK

–Dette prosjektet startet med at vi fortalte folk i organisasjonen Respons Network om hvordan vi jobbet ute i skolene her i Tromsø. Det syntes de var kjempespennende. Nå forsøker vi å se hvordan vårt opplegg kan passe inn i Zambia, sier leder i SMISO, Lene Sivertsen.

Hun påpeker at de til gjengjeld trenger mer kunnskap om hvordan SMISO kan snakke om overgrep i en annen kulturell sammenheng, som for eksempel i Zambia. Det vil også hjelpe dem til å bli bedre i forhold til eventuelle asylsøkere, flyktninger eller innvandrere som kommer til Norge.

– Helt uaktuelt å snakke om incest

Respons Network er en norsk-zambisk bistandsorganisasjon som får penger fra blant andre NORAD.

– Det er mange seksuelle overgrep mot barn på landsbygda i Zambia. Det vet vi, det blir vi fortalt, men dette er svært tabubelagt og vanskelig å prate om. Det sier Håkon Spigseth i Respons Network.

Han er derfor veldig glad for at de nå samarbeider med Støttesentret mot incest og seksuell overgrep Troms, SMISO.

– Det passer veldig godt inn i måten vi jobber på i Zambia. Det passer godt i forhold til hvordan vi motiverer og informerer lokalsamfunnet om hvordan de bedre kan klare seg med egne ressurser, sier Spigseth.

SMISO i Zambia

Folk vil gjerne ta opp tema incest, men det er fortsatt veldig tabu ifølge SMISO.

Foto: SMISO

Utveksler folk

To medarbeidere fra SMISO var i Zambia i oktober 2015. Der møtte de folk som hadde gått i tre til fire timer i heten for å snakke med dem om seksuelle overgrep og incest.

– Vi ble møtt av flere kvinner. De sang og danset da vi gikk ut av bilene langt ute på landsbygda. Kvinnene var så glade for at vi var der. De tok kontakt med oss selv om dette var tabu å snakke om for dem. Denne opplevelsen var helt utrolig, sier Lene Sivertsen.

Befolkningen er klar for å få disse tingene fram i lyset, men på linje med Norge på 1980-tallet er dette fortsatt vanskelig, forteller Sivertsen.

– Hva håper du å oppnå med prosjektet «Hope»?

Håpet er at forprosjektet skal føre til at vi kan utveksle fagfolk landene imellom. Og at vi kan gjøre en forskjell, sier Sivertsen.