Barn har laget kunst om de vanskelige temaene

TROMSØ (NRK:) Barn i Strandkanten FUS barnehage i Tromsø har laget kunst av vanskelige temaer som vonde følelser, overgrep og mobbing.

Hva er gode og hva er vonde hemmeligheter? Hvilken farge kan brukes på en god berøring, og hvilken farge på det motsatte?
En barnehage i Tromsø lagde utstilling i rådhuset om disse vanskelige temaene.

SE VIDEO: Hva er gode og hva er vonde hemmeligheter? Hvilken farge kan brukes på en god berøring, og hvilken farge på det motsatte? En barnehage i Tromsø har laget en utstilling i rådhuset om disse vanskelige temaene.

Tegningene ble stilt ut på Rådhuset i Tromsø torsdag. Hvert år utsettes mange barn for overgrep, og flere av disse klarer ikke å sette ord på opplevelsene.

FUS barnehage i Tromsø og Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) har derfor gått sammen for å gi barna verktøyene de trenger for å kunne snakke om de vanskelige temaene. Det har barna i stor grad gjort gjennom tegninger.

Målet har vært å gjøre barna i stand til å si ifra til trygge voksenpersoner dersom de skulle oppleve for eksempel mobbing, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.

Vil ha flere med på prosjektet

Mats Johansen, pedagogisk leder i barnehagen, tror det sier mye hvilke farger barna har valgt å bruke i tegningene.

– De har brukt mye blått. Det tror vi blåmerker er årsaken til – de er jo blå. Og blåmerker kan man få av vonde berøringer. For å få barn til å åpne seg om vanskelige temaer som overgrep hjemme, er vi avhengig av at de voksne tør å stå i slike samtaler med barna, sier han.

Barna har lagd tegninger av det de forbinder med blant annet gode og vonde berøringer, gode og vonde følelser vennskap og mobbing.

Det er ikke tilfeldig at utstillingen ble stilt ut akkurat i dag. I dag er det nemlig «Verdensdagen for forebygging av vold og overgrep mot barn».

Initiativtakerne ønsker at resten av landets barnehager skal ta del i dette prosjektet, og lage sine egne hjertesamlinger.

Tar lang tid å snakke om

– Statistikk viser at det i gjennomsnitt tar 17 år fra et menneske opplever noe vanskelig eller vondt til han eller hun snakker med noen om det, har Johansen tidligere sagt til NRK.

Politimester Ole B. Sæverud åpnet utstillingen i formiddag.

Se video i ingressen.